มีบัญชีอยู่แล้ว?
"..การมีพวกไม่ดีหรอก ฝ่าบาทต้องทรงจำไว้เสมอว่า
ถ้ามีพวก เรา แล้วก็จะต้องมีพวก เขา ด้วยเสมอ"
2
เป็นข้อความที่มีผู้สอนพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ไว้...
1 คนปลดล็อกโพสต์นี้แล้ว
    บอกเล่าภาษาชาวบ้าน
    ที่สุดของคำว่ายอดเยี่ยม