ที่เป็นเช่นนี้...ก็เพราะเราขาดการอบรมสีลและธัมมะครับ...ถ้ามีสีลมีธัมมะ โดยเฉพาะ การสมาทานสีล กุสลกัมมบถ ๑๐
๑.เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒.เว้นจากการลักทรัพย์
๓.เว้นจากการผิดในกาม
๔.เว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวง
๕.เว้นจากการพูดส่อเสียดใส่ร้ายผู้อื่น
๖.เว้นจากการพูดคำหยาบคำด่าแก่ผู้ด่าอื่น
๗.เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ
๘.เว้นจากโลภเพ่งอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น
๙.เว้นจากการปองร้ายอาฆาตพยาบาทผู้อื่น
๑๐.เว้นจากการเห็นผิดไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า...
ถ้าเรามีหลักคำสอน...และชี้บอกเรื่องกฏแห่งกัมม์ หรือ กฏแห่งเจตนา เราก็จะไม่เห็นหรือได้ยินอยากที่เห็นครับ...ดารานักแสดงนักร้อง พิธีกร นักข่าวผู้อ่านข่าว นักการเมือง ข้าราชการ ฯลฯ จำเป็นต้องมีหลักคำสอน
9 ถูกใจ
502 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 9
    โฆษณา