มีบัญชีอยู่แล้ว?
-- แก่งกระจาน --
ในความทรงจำ เรากับแก่งกระจานสนิทกันมาก รองจากทุ่งใหญ่นเรศวร
ต่อมาเทือกเขาตะนาวศรี (สวนผึ้ง ราชบุรี)
อาจเนื่องด้วยเราเป็นคนฝั่งนี้ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
1
FB : เด็กน้อยหัดถ่ายภาพ
FB : เด็กน้อยหัดถ่ายภาพ
26 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
ได้ขึ้นทะเบียนให้
“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง บ้านเมืองเรายังมีป่าสมบูรณ์
/พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นแหล่งมรดกโลก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย
และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย
นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ. 2534 และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548/
โดยกลุ่มป่าแก่งกระจานประกอบด้วย
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4 แห่ง คือ
เขตรักษาพันธ์สัตว์แม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
ขอบคุณภาพจาก FB
อุทยานแห่งชาติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี
ขอบคุณภาพจาก FB
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ขอบคุณภาพจาก FB
และอุทยานแห่งชาตกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอบคุณภาพจาก FB
สรุปคือ 1 เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า + 3 อุทยานแห่งชาติ
ในยามที่มนุษย์บางกลุ่มเฝ้าเอาเปรียบทุกอย่าง
ธรรมชาติก็ยังทำหน้าที่ของมันไม่ลดละ เติบโต ให้อาหาร
ให้ชีวิต ให้อากาศ ให้คุณค่าทางจิตใจ ฯ
หากชีวิตมีโอกาสเดินทางแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเลยค่ะ
เชื่อว่า 3 อุทยานหลาย ๆ ท่านอาจเคยไปท่องเที่ยวกันมาแล้ว
ถ้ามีโอกาสแนะนำอีก 1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสมบูรณ์ของเราเลยค่ะ
FB : เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
FB : เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
เกร็ดเล็ก ๆ : เกณฑ์การพิจารณามรดกโลกมี 10 ข้อ
ข้อ 1-6 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดรกโลกทางวัฒนธรรม
ข้อ 7-10 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
หลักเกณฑ์ข้อที่ 10 เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
/เราได้ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่ 10
    The Journey Story
    ตามค่ะ ^^