มีบัญชีอยู่แล้ว?
ไวรัสโบราณ 33สายพันธุ์ อายุ 15,000 ปี 😱😱
พบไวรัสโบราณ 33 สายพันธุ์ อายุ 15,000 ปีในธารน้ำแข็งทิเบตที่กำลังละลาย
1
การค้นพบนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Microbiome เป็นทีมวิจัยที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากมหาวิทยาลัย Ohio State University ได้นำก้อนน้ำแข็งจากยอดน้ำแข็ง Guliya ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 22,000 ฟุต หรือ 6.7 กิโลเมตร มาทำการศึกษา... อ่านต่อ
1