มีบัญชีอยู่แล้ว?
ต้อนรับมรดกโลกแห่งใหม่ “ผืนป่าแก่งกระจาน”
26 กรกฎาคม 2664 ซึ่งเป็นวันป่าชายเลนโลก (Mangrove Day) เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องบันทึกไว้ว่า องค์การยูเนสโกได้ลงมติให้ขึ้นทะเบียน "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" Kaeng Krachan Forest Complex (KKFC) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ หลังจากที่ประเทศไทยได้ผลักดันมานานกว่า 6 ปี จนประสบความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 16 -31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
พื้นที่ป่าแก่งกระจาน กลายมาเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศ นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 1 ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ. 2534 และแห่งที่ 2 กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548
ทำให้ปัจจุบันไทยมีแหล่งมรดกโลกรวมทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยอีกสามแห่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ผ่านมาแสตมป์ไทยยังไม่เคยบันทึกในหัวข้อแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่เคยนำเสนอภาพแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นแสตมป์ชนิดราคา 1.25 บาท ในชุด 4 ดวงของแสตมป์งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายปี 2515
แก่งกระจาน บนดวงแสตมป์
ความสำคัญของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ (4,089 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่กว่า 200 กิโลเมตร
สำหรับเรื่องของวันสากลเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน หรือ “วันป่าชายเลนโลก” ก็มีข่าวดีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันเดียวกันว่า พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยสามารถคงสภาพและฟื้นฟูได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนไร่ รวมเป็นเนื้อที่ 1.74 ล้านไร่ จากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดปี 2563 ของ GISDA เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีอยู่ 1.53 ล้านไร่ อันเป็นผลจากความร่วมมือของประชาชนที่จะช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ในส่วนแสตมป์ ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2515 นี้ ออกจำหน่ายวันแรก คือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2516
พิมพ์ที่ Thomas De La Rue & Co., Ltd., England
ขนาดฟันแสตมป์ : 13 1/2
ขนาด : 27 x 45 มิลลิเมตร
วิธีการพิมพ์ : ไฟน์ สกรีน ลิโธกราฟี่
แสตมป์ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2515
ชนิดราคา จำนวนพิมพ์และราคาปัจจุบัน (ยังไม่ใช้, ใช้แล้ว)
75 ส.ต. 7,000,000 ดวง 30 บาท 8 บาท
1.25 บาท 1,000,000 ดวง 80 บาท 32 บาท
2.75 บาท 1,000,000 ดวง 180 บาท 15 บาท
3 บาท 1,000,000 ดวง 140 บาท 35 บาท
ภาพบนดวงแสตมป์
ชนิดราคา 75 สตางค์ เป็นภาพถ้ำลอด จ.พังงา
ชนิดราคา 1.25 บาท เป็นภาพแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ชนิดราคา 2.75 บาท เป็นภาพน้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี
ชนิดราคา 3 บาท เป็นภาพผานกเค้า จ.เลย
นอกเหนือจากเหรียญทองโอลิมปิกแล้ว ดูเหมือนว่าเรื่องราวอันดีงามของธรรมชาติข้างต้นพอได้ช่วยชโลมจิตใจคนไทยให้ชุ่มชื่นมีความหวังขึ้นมาบ้าง ในท่ามกลางโรคร้ายโควิด และวิกฤตศรัทธาผู้นำในปี พ.ศ.นี้
ที่มาข้อมูล
FB เพจ Stamp in Love
    WhoChillDay
    ชอบภาพแก่งกระจานดูแล้วเย็นๆสงบ..ส่วนภาพน้ำตกเอราวัณ..เห็นแล้วซู่ซ่าอยากโดดลงไปค่ะ 😆😆