มีบัญชีอยู่แล้ว?
I want someone who come to my life by accident but decides to stay on by purpose - The Notebook
แม้ไม่ได้ตั้งใจจะเจอะเจอ
แต่เมื่อพบเจอแล้ว ก็ตั้งใจ
จะอยู่ด้วยกัน จนนิรันดร์