มีบัญชีอยู่แล้ว?
ถ้าเขาตั้งคำถามว่า มีเพื่อนเป็นสามกีบ จะทำอย่างไรดี?
คุณจะรู้สึกอย่างไรครับ
มนุษย์ทุกคน มีความเห็นต่างกันได้ครับ และเขาย่อมมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ ที่จะเห็นต่างจากเรา ตราบใดที่มนุษย์คนนั้น ไม่ได้ไปทำร้ายใคร
สิทธิ์นั่นคือ เสรีภาพ ครับ ทุกคนมีเหมือนกัน เท่าเทียมกัน