มีบัญชีอยู่แล้ว?
🇷🇴 ชื่อของประเทศโรมาเนีย เกี่ยวข้องอะไรกับโรมันหรือไม่?
แอดมินเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกับประเทศโรมาเนีย (Romania) ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก ที่มีเมืองหลวงอย่างกรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) กันอย่างแน่นอน
ที่นี้เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ชื่อของประเทศโรมาเนีย มีความเกี่ยวข้องอะไรกับจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างจักรวรรดิโรมัน (Roman) หรือไม่?
คำตอบก็คือ ใช่แล้วครับ ชื่อของโรมาเนียมีความเกี่ยวข้องกับโรมันจริง ๆ ครับ
เพราะชื่อของประเทศโรมาเนียนั้น มาจากคำว่า Român (โรมืน) ในภาษาโรมาเนีย ซึ่งคำ ๆ นี้ ก็มาจากคำว่า Romanus (โรมานุส) ในภาษาละติน ที่แปลว่า โรมัน หรือพลเรือนชาวโรมัน นั่นเอง
แล้วทำไมโรมาเนียถึงเกี่ยวข้องกับโรมันได้ล่ะ?
ย้อนกลับไปราว 2,000 ปีก่อน บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรมาเนียในปัจจุบันนั้น ได้ถูกเรียกว่า ดินแดนดาเซีย (Dacia) โดยดินแดนแห่งนี้ ก็เป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชนโบราณที่เรียกว่า ชาวดาเซียน (Dacian)
จนกระทั่งในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 จักรวรรดิโรมันก็ได้ทำสงครามกับชาวดาเซียน ซึ่งท้ายที่สุดโรมันก็สามารถยึดครองดินแดนดาเซียได้สำเร็จ โดยโรมันแต่งตั้งให้ดาเซียเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ภายใต้อำนาจของโรมัน
เมื่อดาเซียตกเป็นส่วนหนึ่งของโรมัน ทางโรมันก็ได้เริ่มต้นกระบวนการเผยแพร่ความเป็นโรมัน (Romanizing) เพื่อทำให้ชาวดาเซียที่โรมันมองว่าเป็น 'พวกป่าเถื่อน' นั้น กลายเป็น 'คนที่มีอารยะ' ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในดาเซียเท่านั้น เพราะดินแดนอื่น ๆ ที่โรมันได้เข้าไปยึดครอง ก็ได้เกิดการ Romanizing เช่นเดียวกัน
การ Romanizing ได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวดาเซียนแปรเปลี่ยนเป็นโรมันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง ศาสนาความเชื่อ การศึกษา กฎหมาย และที่สำคัญที่สุดก็คือภาษา ที่โรมันบังคับให้ชาวดาเซียนทุกคนใช้ภาษาละติน อันเป็นภาษาของชาวโรมัน
ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ชาวดาเซียนได้แปรเปลี่ยนเป็นพลเมืองของโรมัน และได้เรียกดินแดนและเชื้อชาติของพวกเขาว่าโรมัน ซึ่งในเวลาต่อมาก็จะกลายมาเป็นโรมาเนียในปัจจุบัน
• ภาษาโรมาเนียจัดอยู่ในภาษาตระกูลโรมานซ์ (Romance Language) เช่นเดียวกับภาษาอิตาลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน รวมไปถึงภาษาโปรตุเกส ซึ่งภาษาตระกูลโรมานซ์ก็พัฒนามาจากภาษาละติน ที่เป็นภาษาของชาวโรมันนั่นเอง
*** Reference
#HistofunDeluxe