มีบัญชีอยู่แล้ว?
ฟ้าทะลายเราได้นะจ
ของขมๆดาบสองคม มีประโยช์น แต่โทษมหันต์
และแล้วก็มาถึงจุดที่นึกไว้ ผลข้างเคียงของยาฟ้าทะลายก็มีขึ้นแล้ว... อ่านต่อ