มีบัญชีอยู่แล้ว?
COVID-19 ที่ 30 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์ COVID-19 วันที่
30 กรกฎาคม 2564
ติดเชื้อ 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย