มีบัญชีอยู่แล้ว?
เจอปมในชีวิตแล้วต้องแก้ไหม? หรือควรทำอย่างไรต่อ?
.
เราแทบทุกคน ล้วนมีปมในใจ
.
ปมที่ว่าอาจเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้เราเจ็บปวด ติดขัด และมีผลจนถึงปัจจุบัน บางปมเรามองไม่เห็น แต่บางปมก็เด่นชัดจนรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปจัดการอะไรบางอย่าง โดยคาดหวังว่าจะทำให้ชีวิตในวันข้างหน้า ติดขัดน้อยลง R U OK ชูใจ ชวนทำความเข้าใจว่าจริงๆ แล้ว ปม คืออะไร และจำเป็นไหมว่าถ้าเราอยากจะพบคำตอบและคลี่คลาย เราต้องแก้ปมทุกปมในชีวิต
    เล่ไม้จริง
    การก้าวข้ามผ่าน ไปให้ได้ และ ต้องไปให้ได้ดีด้วย