มีบัญชีอยู่แล้ว?
น้ำใจเพื่อน !! 5 มิตรประเทศสำคัญของไทย บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนกว่า 5 ล้านโดส
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่พบเคสแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อแล้ว 197.44 ล้านคน เสียชีวิต 4.21 ล้านคน ในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก
โดยมีการระบาดเป็นระลอกใหญ่ต่อเนื่องกันมาในแต่ละประเทศ เหลื่อมเวลากันไป จนถึงระลอกสามและสี่แล้ว
โดยไวรัสเริ่มต้น เป็นไวรัสอู่ฮั่นที่เรียกว่าไวรัสสายพันธุ์หลักเดิม ติดตามด้วยไวรัสอังกฤษที่เรียกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า และปัจจุบันเป็นไวรัสอินเดียที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้า
โดยไวรัสมีพัฒนาการที่เก่งขึ้น ทำให้มีการระบาดที่กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บ และทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนลดลงทุกเทคโนโลยีทุกบริษัท
3
ในช่วงแรกที่ประเทศจีนประสบโรคระบาด มีหลายประเทศได้แสดงน้ำใจ โดยการส่งอุปกรณ์การแพทย์ ไปช่วยจีน รวมทั้งประเทศไทยด้วย
ต่อมา เมื่อประเทศไทยประสบการระบาดในระลอกที่หนึ่งและสอง เราสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตได้ดี การได้รับการสนับสนุนจากมิตรประเทศจึงมีไม่ชัดเจนนัก
นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา เมื่อไทยเข้าสู่การระบาดระลอกที่สามอย่างเต็มตัว
เริ่มต้นด้วยไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า ซึ่งมีความสามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วขึ้น 70%
ตามด้วยในเดือนมิถุนายน ได้พบสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งแพร่เชื้อเร็วกว่าสายพันธุ์หลักเกินกว่า 100%
1
จึงทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงมาก
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2564) เรามีผู้ติดเชื้อในระลอกที่สามมากถึง 549,512 ราย รักษาตัวอยู่ทั้งสิ้น 192,526 ราย และเสียชีวิตสะสม 4,586 ราย
น้ำใจจากมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย จึงเริ่มทยอยหลั่งไหลมาสนับสนุนประเทศไทยของเรา
ในขณะนี้ เท่าที่รวบรวมได้ เรียงตามลำดับเวลาได้แก่
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศแรกที่มอบวัคซีนป้องกันโควิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมอบให้จำนวน 5 แสนโดส เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และมอบให้อีก 5 แสนโดสในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 รวมเป็นมอบวัคซีนให้ไทยแล้ว 1 ล้านโดส
2
2) ญี่ปุ่น ได้มอบวัคซีนของ AstraZeneca ให้ 1.05 ล้านโดส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
3
3) สหรัฐอเมริกาได้มอบวัคซีน Pfizer ให้กับไทย 1.54 ล้านโดส ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และจะส่งเพิ่มให้อีก 1 ล้านโดส รวมเป็น 2.54 ล้านโดส
2
4) สวิตเซอร์แลนด์ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ 102 เครื่อง และชุดทดสอบหาเชื้อโควิดที่บ้าน 1.1 ล้านชุด โดยจะทำการส่งมอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
2
5) อังกฤษ ประกาศจะมอบวัคซีน AstraZeneca ให้กับประเทศไทย 4.15 แสนโดส โดยประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือนสิงหาคม 2564
1
ต้องถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของน้ำใจเพื่อนมนุษย์ในยามยาก ของมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับประเทศไทย
เชื่อว่าคนไทยทุกคน จะมีความรู้สึกที่ดีกับประชาชนทั้งห้าประเทศดังกล่าว ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในยามวิกฤต
ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนคนไทยทุกคน และจะระลึกถึงน้ำใจของมิตรประเทศทั้งห้าในครั้งนี้
มนุษยชาติ จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับโรคร้าย ไม่สามารถเอาตัวรอดตามลำพังได้ เพราะเราอยู่ร่วมกันบนโลกใบเดียวกัน
มีคำกล่าวที่ว่า สำหรับโควิด-19 จะไม่มีใครปลอดภัยจากโควิด-19 ได้เป็นการถาวร ถ้าทุกคนยังไม่ปลอดภัยร่วมกันทั้งหมด
เป็นคำพูด ที่เป็นความจริงแท้แน่นอนครับ
    Solo
    น่าจะเจรจาขอซื้อต่อจากประเทศที่มีวัคซีนเหลือหรือขอยืมมาใช้ก่อนแล้วค่อยเอาล็อตที่จะมาq4คืนให้ทีหลัง