มีบัญชีอยู่แล้ว?
🍂อารมณ์ กับ สายน้ำ🍂
🌻🍂🌻🍂🌻🍂🌻🍂🌻🍂
อารมณ์ทุกอารมณ์เสมือนหนึ่งสายน้ำ ฉันสัมผัสกับความรู้สึกทั้งหมด ที่เคลื่อนเป็นระลอกคลื่น ช้า ช้า กระเพื่อมขึ้นลงเป็นลอนส่งทอดออกไปอย่างไร้จุดมุ่งหมาย🍂
ฉันยังไม่อาจค้นหาบางสิ่งที่ยังอยู่ในจิตนาการของฉันได้ การเห็นอันวิเศษที่แผ่ขยายระลอกแห่งอารมณ์ที่วูบไหลเข้ามาจัดเรียงอยู่ภายในที่ส่งต่อจากสายตาที่ฉันกำลังทอดมองอย่างนิ่งเงียบ🍂
ลอนคลื่นพะเยิบพะยาบในความนิ่งที่เกือบจะมืดมิดแสงพร่างพรายบนผิวน้ำที่สลับสีสะท้อนจากฟ้าสู่น้ำ🍂
บนฟากฟ้ามีภาพวาดอันแสนประหลาดที่บอกเล่าเรื่องราวในจินตนาการของใครอีกคน🍂
แต่สำหรับพื้นผิวน้ำกลับเป็นจินตนาการของฉัน สิ่งเดี่ยวกันที่เป็นคู่ขนานที่ไม่สามารถมีวันที่จะบรรจบเพียงแค่ได้จัดเรียงลงในความรู้สึกที่ได้แต่มองอย่างเลื่อนลอย🍂
หากถามถึงความพอใจฉันอาจบอกอะไรไม่ได้ ก็เหมือนกับฟ้าที่ไม่เคยบอกอะไรกับฉันเลย🍂
เพ่งมองอย่างจริงจังแผ่ใจไปไกลตามคดโค้งของลำน้ำที่ลึกลับตามระลอกของอารมณ์ด้วยความรู้สึกเหงาอย่างเดี่ยวดาย🍂
1
อิสรภาพแห่งจิต ๓๐ ก.ค. ๖๔
🌻🍂🌻🍂🌻🍂🌻🍂🌻
    อาม เรื่องราวจากของเก็บ
    คำพูดคำจา เหมือนจิตกรวาดภาพเลยครับ ภาพดูเหงาจังครับ