มีบัญชีอยู่แล้ว?
Blockdit ส่งเสริมสังคมแห่งปัญญา
Blockdit เป็น Knowledge based society มีพันธกิจสร้างเสริมชุมชน ให้คนไทยบรรลุถึงปัญญาด้วยข้อมูลความจริง
1
เพราะเราเห็นถึงปัญหาการใช้สื่อโซเชียลในปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน บ่อยครั้งคนต้องการเห็นแค่สิ่งที่เชื่อ ไม่ได้แสวงหาข้อมูลข้อขัดแย้ง และผู้ใช้สื่อโซเชียลล้วนอยู่ในยุคที่มีข้อมูลเกินจริง Blockdit จึงมีแนวคิดอยากดึงให้คนไทยกลับเข้าสู่ความจริง
Blockdit ยังคงยึดมั่นการเป็นแอปพลิเคชันคอนเทนต์แพลตฟอร์มที่รวบรวมการนำเสนอสาระความรู้ ข่าวสารที่น่าสนใจ และมีความน่าเชื่อถือสูง มาตั้งแต่ก่อตั้งปลายปี 2018 จนวันนี้ ชุมชนแห่งปัญญาของ Blockdit เติบโตมีผู้ใช้งานเป็น 2 ล้านคนต่อเดือน
1
เราตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไร ให้คนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงข้อเท็จจริง ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพพร้อมๆ กันทั้งประเทศ
นั่นเป็นเหตุผลให้ Blockdit มีการคัดกรองเนื้อหาที่เป็นข้อมูลเท็จออกจากระบบอยู่เสมอ ช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ที่มีคุณภาพผ่านสื่อโซเชียล
Blockdit ยังมีรูปแบบในการค้นหาไอเดียต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานชื่นชอบใช้งานไม่ว่าจะเป็น ฟีเจอร์ Question ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งกระทู้คำถามเรื่องที่อยากรู้ และเปิดโอกาสให้เพจหรือผู้ใช้งานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเข้ามาให้คำตอบกันได้ เป็นการค้นหาข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง
1
หรือฟีเชอร์ Top Picks for You ที่ระบบจะคอยคัดบทความที่คุณชอบมาให้ โดยจะนำเสนอโพสต์ยอดนิยม จากเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสนใจติดตามมากที่สุด 4 หมวดแรกมาให้ผู้ใช้งานได้อ่าน
และเรายังมีการพัฒนาฟีเชอร์ต่าง ๆ ออกมาใหม่อยู่เสมอเพื่อช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือ (Trust) ประสบการณ์ (Experience) ความสนุกสนาน (Function) และความสะดวกสบาย (Convenience) ในการใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมพัฒนา Blockdit ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น คำแนะนำ คำติชม ที่เป็นเหมือนแรงผลักดันให้เราได้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมสังคมแห่งปัญญาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ลองใช้ Blockdit แล้วคุณอาจพบว่าสังคมนี้เหมาะกับคุณ
ดาวน์โหลดแอปฯ www.blockdit.com/download
หรือเข้าเว็บไซต์ www.blockdit.com