มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความสูญเสียของประชาชนไม่ใช่ Fake News - ไขตัวเลขผู้เสียชีวิตนอกบ้านจากแพทย์ด่านหน้า
THE STANDARD ออกแถลงการณ์ยืนยันความสูญเสียของประชาชนไม่ใช่ Fake News หยุดคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน เรียกร้องรัฐทำงานด้วยความโปร่งใส ชัดเจน ไม่เห็นสื่อเป็นศัตรู เรียกร้องให้มีการยกเลิกคำสั่งลงโทษ Fake News ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
คุยกับ ผศ.ดร.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กับเบื้องหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตนอกบ้านที่แพทย์ด่านหน้าต้องเผชิญ
THE STANDARD NOW กับ อ๊อฟ-ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์
    C Introvert
    ยุคนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับ ว่าไม่มีสื่อใดให้ความจริงรอบด้าน แต่ละสื่อจะมีอุดมการณ์ ที่แตกต่างกัน และทุกสื่อจะพูดความจริงด้านเดียว แน่นอนสื่อไม่ได้...ดูเพิ่มเติม