มีบัญชีอยู่แล้ว?
การเดินทางที่ . . . จำ ไม่ มี วั น ลื ม . . . 😆 😆 😆
เพื่อนอิฉันค่ะ... นางขึ้นเครื่องบินผิดลำ ไปลงประเทศอะไรก็ไม่รู้ในแอฟริกา อิฉันถามว่า แล้วเขาไม่ตรวจ boarding pass หรอไง... 😱😱😱...อ่านต่อ