มีบัญชีอยู่แล้ว?
สวยไหม
"ไม่ว่าจะร้ายดี... ชีวิตยังคงสวยงาม"
หุ่นไม้ที่มีชีวิตขึ้นมาครั้งแรก อาจจะดีใจที่รู้สึกรับรู้และสัมผัสกับสิ่งรอบ ๆ ตัวได้...อ่านต่อ