มีบัญชีอยู่แล้ว?
มาเตรียมตัวให้พร้อม.....
ในความที่ไว้ใจใครไม่ได้เลย เวลาออกนอกบ้านเราไม่สามารถรู้ได้เลย ว่าใครเป็นพาหนะโควิด-19 ได้เลย ฉีดวัคซีนแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันอย่าได้วางใจ...อ่านต่อ