มีบัญชีอยู่แล้ว?
คำถาม : การภาวนาเข้าไปเห็นจิตผู้รู้นั้น ทำอย่างไรครับ?
หลวงปู่ : ทำให้มากๆ ทำให้บ่อยๆ... อ่านต่อ