มีบัญชีอยู่แล้ว?
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแนะนำ "ท่องเที่ยวอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่น" 😉
3
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น ได้แนะนำแนวทางให้คนญี่ปุ่น ที่จะออกเดินทางไปปีนเขา หรือ เดินเขาในต่างประเทศ ได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงการประสบภัยหรืออันตรายต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1
1) เลือกภูเขาที่เหมาะกับความสามารถของตัวเอง
1
2) จัดเวลาแบบไม่เร่งรีบหรือกดดันตัวเองจนเกินไป
3) ไม่ไปคนเดียว ควรมีไกด์ หรือไปเป็นหมู่คณะ
4) เตรียมเสบียงให้พร้อมแม้ในวันที่อากาศดี (เพราะอาจจะเกิดอากาศแปรปรวนกะทันหันได้)
1
5) ภูเขาสูง ๆ เมื่ออากาศเย็น จะทำให้พื้นกลายเป็นน้ำแข็งและลื่นได้ ควรสวมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม และเดินทางอย่างระมัดระวัง
1
6) อย่าลืมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของที่พัก ว่าจะไปปีนเขาหรือเดินป่า เพื่อให้สามารถทราบการเดินทางของคุณได้
และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีขอความช่วยเหลือในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ เกิดขึ้น
7) ห้ามออกนอกเส้นทางที่ผู้ชำนาญแนะนำโดยพลการ
นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังแนะนำให้ทำประกันการเดินทางเผื่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยกะทันหันด้วย
1
ความคิดเห็นส่วนตัว หลังจากที่เห็นกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นมีข้อความเช่นนี้แนะนำเอาไว้
รู้สึกว่าเขาจะย้ำเตือนประชาชนในชาติของเขาว่า "อย่าทำให้การเดินทางท่องเที่ยวด้วยความเพลิดเพลินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวของเรา ต้องเป็นสาเหตุให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเป็นภาระไปด้วย"
6
อ้างอิง
เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น
ประโยคน่ารู้
ในเว็บไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เมื่อกดเข้าไปตามลิงค์ด้านบนจะเจอข้อความที่เขียนว่า👇
海外における登山、トレッキングに関する注意
(かいがいにおけるとざん、トレッキングにかんするちゅうい)
(ไคไก นิ โอะเครุ โทะซัง , โทะเร็กคิงกุ นิ คันสุรุ จูอิ)
แปลว่า : ข้อควรระวังเกี่ยวกับการปีนเขาและเดินป่าในต่างประเทศ
วันนี้ขออธิบาย ไวยากรณ์คำว่า 〜における ( ...นิโอะเคะรุ) ซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่อยู่ในข้อสอบของ JLPT ระดับ N3 ค่ะ😊
[ความหมาย]
ใน (เวลาหรือสถานที่), สำหรับ (ในกรณีนี้), เกี่ยวกับ...
〜における ใช้เหมือนตัวไวยากรณ์ で เลยแต่จะใช้ในภาษาเขียนนะคะ ไม่ใช้ในภาษาพูดทั่วไป😊
1
[วิธีใช้]
N + における + N
ในประโยคข้างต้นก็คือ
海外(N)+ ต่างประเทศ
における+ใน
登山、トレッキング(N) การปีนเขา,การเดินป่า
に関する เกี่ยวกับ
注意 การระมัดระวัง
1
อย่าเอาความเสี่ยงของเรา ไปเป็นภาระคนอื่นนะคะ🙏😊
    windasharing
    ขอบคุณความรู้ดีๆจากญี่ปุ่นค่ะพี่เมย์😍🦋