มีบัญชีอยู่แล้ว?
มือหุ่นยนต์ 3D เล่น Super Mario Bros ใน Nintendo จบเกมได้
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติพัฒนามือหุ่นยนต์ที่สามารถเล่นเกม Super Mario Bros ใน Nintendo ได้สำเร็จ แถมยังเล่นจนจบเกม ชนะได้อีกด้วย!
โดยในการสร้างมือหุ่นยนต์ครั้งนี้ ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาหุ่นยนต์แบบ Soft Robotics ที่ทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องแคล่วกว่า และยังใช้พลังงานน้ำหรือพลังงานลมแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ประเภทนี้เป็นที่นิยมมากในการพัฒนาอวัยวะเทียมและชีวะการแพทย์
ที่ผ่านมาความท้าทายในการสร้างหุ่นยนต์แบบนี้คือการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างควบคุมยาก แต่ในครั้งนี้ทีมพัฒนาได้ใช้กลไก Integrated Fluidic Circuit หรือวงจรแบบรวม ซึ่งแก้ปัญหาการควบคุมมือหุ่นยนต์ได้โดยตรง
โดยก่อนหน้านี้การจะควบคุมมือหุ่นยนต์นั้นต้องใช้การควบคุมนิ้วแต่ละนิ้วแยกกันทำให้เคลื่อนไหวและใช้งานได้ไม่ดีนัก แต่ด้วยการนำเทคโนโลยีของการพิมพ์สามมิติมาใช้เพื่อลดเวลาในการสร้างมือ และการนำวงจร Integrated Fluidic Circuit เข้ามาช่วยนั้น ทำให้สามารถควบคุมผ่านการใช้แค่คำสั่งเดียว หรือที่เรียกว่าการควบคุมแบบรวมศูนย์ โดยใช้การควบคุมผ่านแรงดัน เช่น การส่งคำสั่งแรงดันต่ำ เพื่อสั่งให้นิ้วชี้ของมือหุ่นยนต์ขยับควบคุมให้ตัวมาริโอเดิน หรือเพิ่มแรงดันขึ้นเพื่อสั่งให้มาริโอกระโดด เป็นต้น
เกม Super Mario Bros นั้นเป็นเกมที่เรียกได้ว่าพลาดครั้งเดียวก็จบเกม การพัฒนามือหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ และทำได้ดีในระดับที่เล่นเกมรูปแบบนี้ได้จนจบเกมนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาที่ล้ำสุด ๆ เลยครับ
A 3D robotic hand can now win Super Mario Bros game in Nintendo
A team of researchers from the University of Maryland has 3D printed a soft robotic hand that is agile enough to play Super Mario Bros รื Nintendo and win!
The creation of this robot demonstrates a promising innovation in the field of Soft Robotics, which centers on creating new types of flexible, inflatable robots that are powered using water or air rather than electricity. The inherent safety and adaptability of soft robots has sparked interest in their use for applications like prosthetics and biomedical devices.
The challenge of developing this robot was the limitation of controlling it, but this time, the team has assembled soft robots with Integrated Fluidic Circuits in a single step, that could finally solve the problems of controlling the robot.
Previously, each finger of a soft robotic hand would typically need its own control line, which can limit portability and usefulness,but by 3D printing the soft robotic hand with the Integrated Fluidic Transistors, it can play Nintendo based on just one pressure input. For example, applying a low pressure caused only the first finger to press the Nintendo controller to make Mario walk, or a high pressure led to Mario jumping.
A game like Super Mario Bros, you can’t miss a single shot otherwise the game will be over. To develop a robotic hand to imitate human movement to play a game and win is considered the most advanced development ever.
บทความโดย: ทีม Sertis