มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปัจจุบันหลายองค์กรได้พัฒนาตัวเองด้วยการทำ Digital Transformation เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการทำงานและการวัดผล ROI ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี 𝗥𝗣𝗔 เป็นระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ ช่วยให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และได้ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นในเวลาที่สั้น โดยเมื่อนำ RPA มาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะมีข้อดีอะไรบ้างนั้นมาดูกันครับ
RPA เป็นการทำงานอัตโนมัติที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรม แอพพลิเคชั่น หรือซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การทำงานหรือกระบวนการนั้น ๆ ดีขึ้นจากเดิม
มีระบบอัตโนมัติยังช่วยให้สามารถทำงานได้เร็ว 3-5 เท่า และทำงานได้ถึง 24 ชม. นอกจากนี้หากทำงานร่วมกับมนุษย์จะช่วยลดงานที่ใช้เวลาและทำซ้ำ ๆ ได้ดีอีกด้วยครับ
👨💼 สนใจโซลูชัน G-Able Automation สอบถามรายละเอียดได้ที่ bit.ly/3jorsq3