1.ตั้งโต๊ะไหว้หน้าบ้านครับ
2.ลงทุนซื้อกิมซิ้นเทพเจ้าไว้บูชาที่บ้าน บอกคนในบ้านไว้เทศกาลสำคัญอันเชิญไปที่ศาลเจ้าขอผงธูปจากศาลเจ้ามาผสมที่กระถางที่บ้าน เปรียบเสมือนเชิญพระจากศาลเจ้ามาไว้บ้าน คนที่เชื่อก็จะติดบ้านอยู่กับพระไหว้พระทุกเช้าจากกิมซิ้นเทพเจ้า
1
มีอะไรปรึกษาถามผมได้ครับ เรื่องแบบนี้สามารถค่อยๆทำความเข้าใจและพูดคุยได้ มีทางออกเสมอ
150 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา