มีบัญชีอยู่แล้ว?
เพราะการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาสักตัว ต้องใช้ทรัพยากรและกระบวนการคิดจำนวนมาก เมื่อพัฒนาเสร็จก็ต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อพูดถึง #การควบคุมดูแลคุณภาพซอฟต์แวร์ จึงหนีไม่พ้น 𝗤𝗔 (𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗔𝘀𝘀𝘂𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲) และ 𝗤𝗖 (𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹) นั้นเองครับ​
โดย QC คือการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการ เพื่อประเมินว่ามีการทำงานและได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ QA คือการทดสอบระบบว่าทำงานถูกต้องตาม Requirement หรือไม่ รวมถึงค้นหา Bug หรือความผิดพลาดในระบบ ซึ่งทั้ง 2 บทบาทต้องมาคู่กันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้…แต่ในโลกความจริง QA มักเป็นส่วนที่ถูกละเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านขาดกำลังคน หรือระยะเวลาที่แข่งขันเพื่อปล่อยสินค้าก่อนคู่แข่ง… ​
สำหรับองค์กรใดที่อยากทำ QA แต่ติดปัญหาต่าง ๆ วันนี้แอดมินมีโซลูชันดี ๆ มาแนะนำกับ 𝗚-𝗔𝗯𝗹𝗲 𝗤𝗔𝗔 โซลูชันที่ช่วยดูแลและตรวจสอบคุณภาพระบบซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การ implement จนปล่อยสินค้าสู่ตลาดครับ
👨💼 สนใจโซลูชัน G-Able QAA สอบถามรายละเอียดได้ที่ bit.ly/3izhJ0W