มีบัญชีอยู่แล้ว?
“การทำนายส่วนใหญ่จะทำให้เราทราบเกี่ยวกับตัวผู้ทำนายมากกว่าเรื่องอนาคต”
(วอร์เรน บัฟเฟตต์,1977 )