1) เอาให้ชัด แต่ละเดือน มีกำลังส่งเท่าไหร่
2) มีกี่เจ้า เอามาเรียง
เรียง ยอดหนี้ต่ำสุด ถึงสูงสุด
เรียง ดอกแพงสุด ถึงต่ำสุด
เจ้าไหนดอกแพง พยายามปิดเจ้านั้นก่อน
หรือยอดต่ำ ปิดได้เร็ว ก็ปิดเจ้านั้นก่อน จะได้ลดจำนวนคนที่ต้องเจรจา
ที่เหลือก็เจรจา ทำแผนไปคุย จากส่งเท่านี้ ขอลดเหลือเท่านี้ไปก่อน
เป็นเวลาเท่าไหร่ๆ ก็ว่าไป ที่สำคัญคือไปคุย ไปพร้อมกับแผน
1 ถูกใจ
145 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา