ถ้ามีโอกาสทำดี..แต่ไม่ทำ, น่าเสียดาย
ถ้าสบโอกาสทำชั่ว..แต่ทำไม่สำเร็จ, นับว่ายังพอมีบุญหนุนนำ...
1
สงสัยจะไม่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคำถาม ๕๕๕.
1ถูกใจ
137รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...