มีบัญชีอยู่แล้ว?
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยวัยขวบปีแรก
เริ่มจากน้ำหนัก
เมื่อทารกคลอดครบกำหนด จะมีน้ำหนักลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำหนักแรกเกิด แล้วจะมีน้ำหนักกลับมาเท่ากับน้ำหนักแรกเกิด (ประมาณ 3-3.5 กิโลกรัม) ภายในอายุ 2 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับตัวเด็กว่าจะสามารถปรับตัว กับการรับสารอาหารจากภายนอกได้เร็วช้าแค่ไหน)
ลูกน้อยจะมีน้ำหนักเป็น 2 เท่าของแรกเกิดเมื่ออายุ 4-5 เดือน และควรมีน้ำหนักเป็น 3 เท่าของแรกเกิดเมื่ออายุ 1 ปี
ความยาว (ส่วนสูง แต่ตอนเด็กจะนับเป็นความยาว)
ลูกน้อยจะมีความยาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในขวบปีแรก จากความยาวแรกเกิดประมาณ 50 เซนติเมตร ไปจนถึง 75 เซนติเมตร
เรื่องของสมอง
สมองของลูกน้อยก็จะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งทราบได้จากเส้นรอบศรีษะที่จะเพิ่มขึ้นจาก 35 เซนติเมตรเมื่อแรกเกิด เป็น 45 เซนติเมตรเมื่ออายุครบขวบปีแรก
การขึ้นของฟัน
ลูกน้อยจะเริ่มมีฟันหน้าขึ้นซี่แรกเมื่ออายุ 6 เดือน ซึ่งมักจะขึ้นบริเวณขากรรไกรล่างก่อน หลังจากนั้นฟันจะขึ้นเป็นคู่ๆ เริ่มจากตรงกลางไปทางด้านข้าง จนมีฟันน้ำนมประมาณ 1-12 ซี่เมื่ออายุ 1 ปี
พ่อแม่ควรทำความสะอาดช่องปากและฟันของลูกน้อยตั้งแต่วัยทารก โดยอาจจะเริ่มจากแปรงฟันให้ลูก โดยที่ยังไม่ต้องใช้ยาสีฟัน
และเมื่อลูกน้อยเริ่มมีฟันขึ้น หรือมีอายุครบขวบปีแรก พ่อแม่ควรพาลูกไปพบหมอฟันครั้งแรกตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นเพื่อตรวจ และให้ฟลูออไรด์เสริม
นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ลูกน้อยเกิดความคุ้นเคย ไม่กลัว และร่วมมือในการตรวจมากขึ้น (ซึ่งขึ้นอยู่กับน้องแต่ล่ะคนด้วยนะครับ)
จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกน้อยมีการเจริญเติบโตเป็นปกติหรือไม่
อันดับแรกควรสังเกตโดยเปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่อยู่ในวัยเดียวกัน และควรติดตามการเจริญเติบโต
โดยบันทึกน้ำหนัก ความยาว และเส้นรอบศรีษะอย่างต่อเนื่องลงบนกราฟการเจริญเติบโตในสมุดสุขภาพเด็ก หรือสมุดวัคซีน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่ได้รู้ถึงการเจริญเติบโตของลูกน้อย
พัฒนาการของลูกน้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เริ่มจากการชันคอ การพลิกคว่ำหงาย คืบ คลาน นั่ง เกาะยืน เกาะเดิน จนเดินได้เมื่อครบขวบปีแรก
ส่วนของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ก็มีพัฒนาการเป็นลำดับ จากการคว้าจับของเล่นไม่ได้ เป็นคว้าได้ จารสามารถทำได้ทีละมือ ก็มาคว้าจับได้ทั้งสองมือ เปลี่ยนมือถือของได้ หยิบของเล่นชิ้นใหญ่โดยใช้ทั้งฝ่ามือ ไปจนหยิบของเล่นชิ้นเล็กด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้
โดยทำงานประสานกับสายตาที่มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้ในที่สุด
ภาษาเป็นพัฒนาการที่สำคัญ และเป็นรากฐานของการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาต่อไป
เมื่อแรกเกิดลูกน้อยจะสามารถตอบสนองต่อเสียงได้ โดยหยุดฟัง หรือเคลื่อนไหวมากขึ้น
เมื่ออายุ 4-6 เดือน
ลูกน้อยจะสามารถหันเมื่อเรียกชื่อได้ สำหรับการพูดสื่อสารนั้นลูกน้อยจะมีพัฒนาการเริ่มจากการเล่นเสียงในลำคอ เป็นเสียงพยัญชนะบริเวณฝีปากเช่น “บา บา” จนสามารถทำเสียงซ้ำๆ เรียกพ่อแม่ได้ พูดคำที่มีความหมายอื่นได้อย่างน้อย 1 คำ และทำตามคำสั่งที่มีท่าทางประกอบได้ เช่น สอนให้ลูก “บ๋ายบาย” พร้อมทำท่าให้ดู แล้วให้ลูกน้อยทำตาม
ที่อายุ 1 ปี พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูควรพูดคุยสื่อสาร กับลูกน้อยด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นต่อไป
สำหรับพัฒนาการทางด้านสังคม
ลูกน้อยจะค่อยๆ มีความผูกพันทางอารมณ์กับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
ในขณะเดียวกันผู้เลี้ยงก็จะมีความผูกพันกับเด็ก ถ้าพ่อแม่สังเกตความต้องการและสามารถตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆ ของลูกน้อย ที่แสดงผ่านการร้องไห้ เคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ลูกน้อยมีความไว้วางใจต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของพัฒนาการขั้นต่อไป
เมื่ออายุ 6-12 เดือน ลูกน้อยจะเริ่มกลัวคนแปลกหน้า ดังนั้นถ้าพ่อแม่เข้าใจถึงพัฒนาการที่ปกตินี้จะสามารถตอบสนองด้วยท่าทีที่อบอุ่น และทำให้ลูกน้อยมั่นใจในตนเองมากขึ้น
ลูกน้อยในช่วงขวบปีแรกยังชอบเล่น “จ๊ะเอ๋” “ตบมือ” และ “บ๋ายบาย” ได้ ถ้าพ่อแม่สามารถแบ่งเวลามาเล่นกับลูกน้อยไปด้วย จะทำให้ลูกน้อยพัฒนาการทักษะทางด้านสังคมนี้อย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเติบโตขึ้น
ลูกน้อยวัยขวบปีแรกเรียนรู้ผ่านการเล่น และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตาดู หูฟัง จมูกรับกลิ่น ลิ้นรับรส และผิวหนังรับสัมผัส ในวัยนี้ลูกน้อยมักชอบนำของทุกชนิดเข้าปาก โดยใช้ปากในการสำรวจของนั้นๆ ทั้งดูด เลีย อม พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูควรส่งเสริมให้ลูกได้ใช้ทักษะเหล่านี้โดยหาของเล่นที่มีขนาดเหมาะมือ น้ำหนักเบา ขนาดไม่เล็กจนเกินไป ปลอดภัย ล้างทำความสะอาดง่าย
เพื่อให้ลูกน้อยได้ฝึกทักษะในการใช้มือและตาประสานกันในการคว้าจับ เขย่า เอาเข้าปาก พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูไม่ควรดึงมือ หรือของเล่นออกจากปากของลูกน้อย เพราะจะทำให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย และขาดโอกาสในการใช้ปากสำรวจเพื่อการเรียนรู้
และที่สำคัญพ่อแม่ควรพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยขณะชี้ชวนให้ลูกเล่นอีกด้วย อย่าปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียว หรือดูทีวีตลอดเวลาโดยไม่มีใครคอยชี้แนะ ซึ่งจะเป็นการบั่นทอนพัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกน้อยอย่างมากและอาจส่งผลถึงปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมได้อีกด้วย
ซึ่งการเรียนรู้ของลูกน้อยในวัยนี้ต้องการบุคคลที่จะเล่นด้วย มีปฏิสัมพันธ์ด้วย และต้องการสำรวจตรวจค้นสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดหรือพี่เลี้ยงควรเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กและส่งเสริมการเรียนทักษะเหล่านี้ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเล่นของลูก
โดยเฉพาะอุปกรณ์การเล่น ควรที่จะมีขนาดใหญ่ (ถ้ามีสีต้องแน่ใจว่าสีนั้นปลอดภัย) จับและกำได้ถนัดมือ สามารถให้เด็กได้สัมผัสผ่านการกัด ดูด เลียได้ ขนาด และน้ำหนักต้องเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน สามารถล้างหรือซักอุปกรณ์ของเล่นได้เมื่อสกปรก ตลอดทั้งพ่อแม่ควรมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กระหว่างการเล่นอีกด้วย อย่าปล่อยให้ลูกน้อยเล่นคนเดียว เพราะลูกน้อยยังไม่รู้ว่าของเล่นแต่ละชิ้นมีวิธีการเล่นอย่างไร และเล่นอย่างไร จึงจะปลอดภัย
การส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยวัยขวบปีแรก
พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกวัยขวบปีแรก โดยการกระตุ้นผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่
การมองเห็น
กระตุ้นให้ลูกน้อยจ้องมองหน้าและสบตาแม่ โดยแม่ควรให้เสียงเรียกลูกน้อย พร้อมกับมองไปที่ตาของลูกก่อน จนลูกน้อยสามารถจับจ้องตาของแม่ได้
ซึ่งหน้าแม่ควรห่างจากใบหน้าลูกประมาณ 8-12 นิ้ว เพื่อกระตุ้นให้ลูกจ้องมอง และแม่ควรชวนลูกคุยทำเสียงนุ่มนวลน่าฟัง เพื่อให้เด็กสามารถจับจ้องตาของแม่ได้นานๆ นอกจากนี้แม่อาจฝึกการมองตามของลูกโดยค่อยๆ เลื่อนตาของแม่ไปทางด้านข้างทีละน้อยตามแนวราบ หรือแขวนโมบายที่สามารถเคลื่อนไหวได้ช้าๆ
ซึ่งสามารถฝึกการมองเห็นให้แก่ลูกน้อยได้เช่นกัน จนเมื่อลูกน้อยเริ่มโตขึ้นอายุประมาณ 6 เดือน จึงฝึกโดยให้มองวัตถุชิ้นเล็กๆ เช่น ลูกเกดหรือของเล่นที่มีขนาดเล็ก แต่พ่อแม่ควรอยู่เล่นกับลูกด้วย เพราะในช่วงนี้ลูกน้อยสามารถหยิบของชิ้นเล็กที่ตกอยู่ตามพื้นมาเข้าปาก อาจเป็นอันตรายทำให้เกิดการสำลักตามมาได้
การได้ยิน ขณะอุ้มลูกน้อยแนบอกในระหว่างให้นมลูกจะเป็นการฝึกให้ลูกน้อยรับฟังเสียงเต้นของหัวใจแม่ หรือฝึการได้ยินโดยผ่านการฟังเสียงทำนองดนตรีได้ พ่อแม่ควรพูดคุยเล่นเสียงกับลูกโดยทำเสียงสูงๆ ต่ำๆ นุ่มนวลชวนฟัง เช่น เมื่อลูกน้อยอายุ 3 เดือน พ่อแม่ควรทำเสียงอืออาเพื่อกระตุ้นให้ลูกน้อยพูดสื่อสารเล่นเสียงตามและเมื่อลูกน้อยเริ่มเล่นเสียงอ้อแอ้ก่อน แม่ควรเข้าไปคุยกับลูกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกน้อยพูดเล่นเสียงบ่อยๆ และเรียนรู้ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น หรือเมื่อลูกน้อยอายุ 6 เดือน พ่อแม่ควรเล่นเสียงพยัญชนะกับลูก เช่น พูด “ บา ปา มา จา วา” หรือฝึกให้ลูกเป่าน้ำลาย เดาะลิ้น ตามพ่อแม่จะเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารที่ซับซ้อนมากขึ้น
การสัมผัสทางผิวหนัง โดยผ่านการอุ้ม กอด หรือการนวดสัมผัสร่างกาย
 
การดมกลิ่น โดยผ่านการได้กลิ่นตัวแม่ขณะอุ้มลูก ได้กลิ่นนมที่ลูกน้อยกำลังดูด
 
การรับรส โดยฝึการรับรสนมแม่หรือขณะเอาของเล่นชนิดต่างๆ เข้าปากหรือเมื่อให้ลูกน้อยรับประทานอาหารเสริม
 
เมื่อพ่อแม่มีความเข้าใจในการเจริญเติบโตและพัฒนาการปกติตามวัยแล้ว จะสามารถนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ในการดูแลลูกน้อยวัยนี้ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าลูกน้อยมีน้ำหนัก ความยาว เส้นรอบศีรษะ หรือการขึ้นของฟันไม่เป็นไปตามปกติ หรือถ้าลูกไม่มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ตามลำดับขึ้น และมีพัฒนาการไม่สมวัยเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน ควรปรึกษากุมารแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ผิดปกติต่อไป
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ยอมแล้วจ้า! ประกันยอมจ่ายสินไหมครอบครัว "น้องหญิง" หลังถูก คปภ. ปรับอ่วม วันที่ 9 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีมติเมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ให้เปรียบเทียบปรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราโทษสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,858,400 บาท และปรับรายวัน วันละ 20,200 บาท จนกว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นายสมชาย เกรัมย์ อายุ 56 ปี และนางสมเสร็จ เกรัมย์ อายุ 56 ปี พ่อและแม่ของน้อง น.ส.พัชราภา หรือน้องหญิง เกรัมย์ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขานิติศาสตร์ ปี 4 ที่ถูกรถเบนซ์ชนจนเสียชีวิต ขณะขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา บริเวณก่อนถึงทางกลับรถบ้านสองชั้น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
   กรุงศรี เปิดกองทุน Startup ให้คนไทย ได้มีโอกาสเข้าถึงบริษัทนอกตลาด ที่กำลังเติบโต ลงทุนแมน X KRUNGSRI EXCLUSIVE เมื่อโลกธุรกิจและเทคโนโลยี กำลังถูกขับเคลื่อนด้วย Startup ทาง KRUNGSRI EXCLUSIVE จึงจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทย ได้คว้าเทรนด์นี้ไว้ ให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนดี ๆ
   #Technology สวิตเซอร์แลนด์ อนุมัติใช้ ‘Sarco’ แคปซูลสำหรับทำการุณยฆาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจากโลกนี้ไปอย่างสงบ เพียงแค่กดปุ่มก็สามารถนอนหลับจากโลกนี้ไปได้เพียงไม่กี่วินาที การการุณยฆาต ได้รับการรับรองในหลายประเทศว่าเป็นวิธีที่มนุษย์สามารถเลือกที่จะจากโลกนี้ไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยกตัวอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การการุณยฆาตเป็นทางเลือกที่ผู้คนสามารถจบชีวิตของตนเองได้โดยไม่ต้องเผชิญกับภาวะทรมาน
   ต้องการยอดหรอ หรือยังไง ? ตอนนี้ Microsoft ได้เพิ่มแคมเปญเพื่อให้คนหันมาใช้เบราว์เซอร์ในตัว Windows 10 และ Windows 11 (Edge) มากขึ้น โดยได้เริ่มแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อเรากำลังจะกดดาวน์โหลด Chrome ซึ่งเป็นความพยายามกีดกันไม่ให้ผู้คนติดตั้งเบราว์เซอร์คู่แข่งครับ
   ดูทั้งหมด