มีบัญชีอยู่แล้ว?
ผมเป็นคนมองโลกในแง่ที่มันเป็น (คิดว่านะ) แต่ก็เคลือบแคลงว่าตัวเองจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย
และคิดใยไพในความคิดผู้อื่น
“ไม่มีคนที่มองโลกในแง่ร้ายคนไหนที่เคยค้นพบความลับของดวงดาว หรือล่องเรือไปยังดินแดนที่ยังไม่มีใครสำรวจ หรือเปิดประตูสวรรค์ใหม่ให้กับจิตวิญญาณของมนุษย์” (Helen Keller นักเขียนผู้พิการตาบอดและหูหนวกเคยกล่าวไว้)