มีบัญชีอยู่แล้ว?
นิทานเซ็น "ยิ่งฝึกยิ่งเนิ่นช้า"
ครั้งหนึ่งศิษย์สำนักเซ็นเข้าไปกราบขรัวอาจารย์ แล้วถามอาจารย์ว่า "มีวิธีใดฝึกแล้วจิตจะสามารถบรรลุโมกข์ธรรมโดยไวหรือไม่?"
แทนที่อาจารย์จะตอบแต่กลับเล่านิทานให้ฟัง(โกอัน)
ครั้งหนึ่งนักดาบหนุ่มบ้านนอกเดินทางมายังเมืองหลวงเพื่อสมัครเป็นศิษย์กับครูดาบที่เลื่องชื่อ เมื่อพบอาจารย์เค้าถามว่าเค้าต้องฝึกกี่ปีจึงสำเร็จวิชา?อาจารย์ตอบว่า 7 ปี ชายหนุ่มนึกขยาดในใจเพราะ 7 ปีเป็นเวลาที่นานมาก จึงกล่าวกับอาจารย์ว่า ถ้าผมพยายามฝึกอย่างทุ่มเทเอาจริงเอาจังล่ะจะใช้เวลากี่ปีจึงสำเร็จ? อาจารย์ตอบว่า "ถ้าตั้งใจฝึกขนาดนั้นก็ใช้เวลา 14 ปี" ชายหนุ่มตกใจทรุดเข่าลงแล้วกล่าวว่า ท่านพ่อกระผมอายุมากแล้วผมอยากสำเร็จไวๆ แล้วออกไปสร้างชื่อให้ท่านพ่อภูมิใจอาจารย์ได้โปรดเขี่ยวเข็ญผมเช่นนี้แล้วจะใช้เวลากี่ปี? อาจารย์ตอบว่า "ถ้าเจ้าต้ังใจฝึก ข้าตั้งใจสอน ก็จะใข้เวลา 21 ปี "
ชายหนุ่มเมื่อได้ฟังก็ได้แต่ก้มหน้าไม่ถามอะไรต่อ ยอมเข้าสำนักของอาจารย์ไป
ในแต่ละวันอาจารย์ไม่สอนสิ่งใดได้แต่ใช้หุงข้าว ซักผ้า ฝ่าฟืน ฯลฯ ครบ 7 วัน ขณะที่กำลังขมักเขม่นหุงข้าวอาจารย์ก็พลุ้นพลั้นเข้ามาใช้ดาบไม้ฟาดกระหน่ำไปที่เค้าโดยไม่ทันให้ตั้งตัวชายหนุ่มได้แต่หลบเหลี่ยง และคว้าของใกล้มือป้องกันและตอบโต้ ชั่วอึดใจอาจารย์ก็ละเดินจากไป เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนชายหนุ่มสามารถหลบเลี่ยงและโต้ตอบอาจารย์ได้รวดเร็วไม่เผลอตัวให้อาจารย์ฟาดถูกตัวได้แม้นกระทั่งยามหลับ. ถึงตอนนั้นอาจารย์ก็เรียกเค้าไปพบและกล่าวว่าเค้าได้สำเร็จวิชาดาบขั้นสูงสุดแล้ว (ทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงปี) ภายหลังชายหนุ่มสามารถชนะเลิศการประลองดาบต่อหน้าโชกุนและได้กลายเป็นซามูไรขั้นสูง
คำถามคือ "อาจารย์ดาบสอนอะไรแก่เค้า?"