มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมืองเมลเบิร์นเริ่มใช้ AI ช่วยจัดการขยะ
ปัญหาด้านการทิ้งขยะผิดที่ผิดทางและปัญหาด้านสุขอนามัยคือหนึ่งในปัญหาใหญ่ของเมลเบิร์น เมืองยอดนิยมของประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง Nokia ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอ Nokia Scene Analytics เพื่อมาช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านขยะ รวมถึงปรับปรุงทางเท้าให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยขึ้น
ที่ผ่านมาเมืองเมลเบิร์นได้ลดภาระงานของพนักงานเก็บขยะในพื้นที่เมืองด้วยการจัดตั้งเครื่องบีบอัดขยะเพื่อให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยและร้านค้าในชุมชน โดยรัฐต้องการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบจัดการขยะที่ดีขึ้น และลดการทิ้งขยะแบบผิดกฎเพื่อสร้างเมืองที่สะอาดและมีสุขอนามัย Nokia จึงได้เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้
เมืองเมลเบิร์นร่วมมือกับ Nokia ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ติดตั้งกล้องและเซนเซอร์ตรวจจับพฤติกรรมบริเวณเครื่องบีบอัดขยะ รวมถึงใช้อัลกอริธึมของเอไอ Nokia Scene Analytics ในการกรองและเก็บข้อมูล เช่น ตรวจจับและนับจำนวนขยะที่นำมาทิ้งบริเวณเครื่อง และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลด้านประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบีบอัดขยะ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการทิ้งขยะรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำ ตรวจจับขยะผิดกฎหมาย รวมถึงแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์หากมีสิ่งผิดปกติ หรือพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ผิดกฎ
เป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสร้างเมืองที่สะอาดปลอดภัย มีระบบการจัดการขยะที่ดี ตอบโจทย์คนในเมือง รวมถึงยังสามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องบีบอัดขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลง และลดคาร์บอนฟุตพรินต์ลงอีกด้วย โดยปัจจุบันนี้เมลเบิร์นได้เริ่มต้นทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว
The City of Melbourne starts using AI for waste management.
One of the problems of the City of Melbourne, one of the most famous cities of Australia, is hygiene and illegal waste dumping. Nokia is involved in helping solve the problem by developing AI technology, Nokia Scene Analytics, to analyze the situation and find solutions for cleaner and safer streets and pedestrian areas.
The City of Melbourne has lightened the load and decreased the visits of waste contractors by installing large-capacity compactors in neighborhoods. The local government wanted to understand the dumping behavior of the locals to design a better waste management system and reduce illegal waste dumping for a more hygienic environment. Here is where Nokia can take part.
The City of Melbourne cooperated with Nokia to utilize IoT (Internet of Things) by installing cameras and sensors to monitor people's waste dumping behavior. Nokia Scene Analytics is used to filter and collect information, e.g., detect the amount of waste and analyze it with other information such as the performance of the compactor. The algorithm will analyze how the dumping behaviors correlated with the compactor downtime, detect illegal waste dumping, and create real-time alerts.
The purposes of the project are to create a hygienic and safe city with appropriate waste management, control the operation of the compactor to reduce maintenance costs, and reduce carbon footprints.
บทความโดย: ทีม Sertis