มีบัญชีอยู่แล้ว?
โมเดล ‘สมองหนู’ สู่การสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอุดมคติของเรานั้น หมายความถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยใช้เอไอควบคุม ปราศจากการสั่งการหรือดูแลจากมนุษย์ และสามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันนี้แม้จะมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ Auto Pilot ออกมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ควบคุมในบางส่วน เนื่องจากในการขับรถนั้น มนุษย์เราใช้สัญชาตญาณมากมายโดยที่เราไม่รู้ตัว ซึ่งเอไอเองก็ยังไม่สามารถเลียนแบบสัญชาตญาณดังกล่าวได้
ดร. แลนซ์ เอเลียต (Lance Eliot) ผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอ ได้แสดงความเห็นไว้ในบทความของเว็บไซต์ Forbes ว่าบางทีการแกะรอยและเลียนแบบสมองของ ‘หนู’ อาจเป็นคำตอบของการสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติในอุดมคติของเรา
หลายคนอาจทราบว่ามนุษย์เรามีเซลล์ประสาทกว่า 86,000 ล้านเซลล์ ในขณะที่หนูมีเพียงแค่ 70 ล้านเซลล์ ซึ่งดูเหมือนไม่ใกล้เคียงกันเลย อย่างไรก็ตามแค่นับเซลล์นั้นไม่พอ
จากการศึกษาสมองของหนูผ่านการทดลองตัดต่อพันธุกรรมเพื่อให้หนูฉลาดขึ้นกว่าปกตินั้น ผลการทดลองพบว่าหนูที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมฉลาดกว่าหนูทั่วไปโดยมีความจำที่ดีกว่า และหาทางออกจากเขาวงกตได้เร็วกว่า ทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานได้ว่าบางทีสมองของหนูอาจเป็นสมองของมนุษย์แบบย่อส่วน เป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ทำงานเหมือนเรา แต่แค่ไม่เก่งเท่า แม้จะยังไม่มีข้อยืนยันว่าเหมือนกันจริง แต่การเดินหน้าทดลองดูวิธีคิดของหนูก็อาจทำให้เราค้นพบความลับบางอย่าง
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำได้นั้นคือการจำลองโครงสร้างเครือข่ายประสาทภายในสมองของหนู แต่หากเราสามารถทำได้เหนือกว่านั้นอีกขั้น โดยหาคำตอบได้ว่า ‘สติปัญญา’ ที่สั่งให้หนูกระทำสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในสมองได้อย่างไร มีกลไกทางวิทยาศาสตร์อย่างไรนั้น แค่เพียงสมองหนูก็พอ ยังไม่ต้องไปถึงสมองมนุษย์ ก็เป็นไปได้ย่างสูงว่าเราจะสามารถปลอดล็อกและเลียนแบบสติปัญญานั้น และใช้กลไกนี้เป็นต้นแบบในการสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ ‘คิด’ ได้เหมือนเราและอาจนำไปสู่การปลดล็อกสมองของมนุษย์ที่ทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด
Mice brain stimulation may be a pathway for a true self-driving car.
An ideal self-driving car is operated completely by AI, without a human driver involved and can take passengers to a destination safely. Even though nowadays, there are some auto-pilot cars, but they still need human control or provision for a human to be at the wheel. This is, somehow, because driving requires human instinct that AI has never been able to obtain.
Lance Eliot, an expert in AI, express his opinion on Forbes that, in some way, if we can simulate 'a mice brain', it might be an answer for building a true self-driving car.
As some of you may know, the human brain has 86 billion neurons, while mice brain has 70 million neurons. Sound like a huge difference, isn't it? However, judging by only this comparison doesn't seem fair.
The experiment of gene-altered mice showed that those mice are smarter. They have better memories and can get out of a maze faster. Scientists concluded that mice brain might be a scaled-down version of a human brain that may function like us, but not as smart. Further researches are still needed, but if we give it a shot, this might be a pathway to uncover the secret of the brain.
What the current state of science can do is mimic mice neural networks. Nonetheless, if we can dig deeper into finding an answer of how 'Intelligence' that control brain activity scientifically generate, just mice brain is more than enough to build a self-driving car that is fully controlled by AI, a car that can think like us. It may also lead us to unlock the full capability of the brain and build unexpected technologies.
บทความโดย: ทีม Sertis