มีบัญชีอยู่แล้ว?
𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 และ 𝗞𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁𝗲𝘀 เทคโนโลยีที่เป็นกำลังสำคัญให้แก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ รองรับได้ทั้งระบบ Cloud-Native App, Container App, CI/CD และ Hybrid Multi-Cloud อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีนี้มีความซับซ้อนและองค์ประกอบภายในที่หลากหลาย ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ดังนั้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในระดับธุรกิจได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย G-Able จึงได้พัฒนาบริการ 𝗚-𝗔𝗯𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲 ที่นำ Red Hat OpenShift มาต่อยอดเป็นแพคเกจสำเร็จรูปช่วยให้ธุรกิจเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้นครับ