มีบัญชีอยู่แล้ว?
ปัจจุบันระบบคลาวด์มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก ทั้งในแง่ของการลดต้นทุน ขยายขนาดบริการ เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัว
แต่ด้วยปริมาณงาน ข้อมูล และระเบียบความปลอดภัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่ ทำให้แอปพลิเคชันบางตัวไม่สามารถทำงานบนระบบคลาวด์สาธารณะได้ ดังนั้นการย้ายข้อมูลองค์กรไปยังคลาวด์แบบจำลองจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ โดยมีขั้นตอนในการทำอย่างไรมาดูกันครับ