ก่อนที่จะนำท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม
ก็จะถือโอกาส นำท่านทั้งหลาย
ขอขมาพระรัตนตรัย ขออธิษฐานถอดถอนต่างๆ... อ่านต่อ
3รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...