วันก่อนโพสต์เรื่อง กินข้าว จานแมว, อาบน้ำ ในคู, เป็นอยู่ อย่างทาส ฯลฯ หลายคนงงว่าท่านพุทธทาสภิกขุหมายความว่าอย่างไร
กินข้าวจานแมวหมายถึงกินเท่าแมวหรือ? เป็นอยู่อย่างทาสคือเป็นทาสงั้นหรือ?
นี่ย่อมไม่ได้หมายความตรงคำเป๊ะ
ศิษย์ท่านพุทธทาสฯอธิบายไว้ในนิตยสาร ธรรมมาตา ว่า
"กินข้าวจานแมว, อาบน้ำในคู, เป็นอยู่อย่างทาส ทำไมการใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างต่ำจึงเป็นทางรอดมาถึงสมัยที่โลกเจริญมาถึงยุคนี้ พวกเราก็คงจะมองเห็นได้ชัดว่า โลกที่เดินทางผิด สั่งสอนอบรมศึกษากัน เน้นแต่เรื่องของการกินดีอยู่ดี ยิ่งนับวันโลกยิ่งเจริญ คนยิ่งมีความฟุ่มเฟือย หาความสุขจากการผลิตวัตถุขึ้นมาในระบบอุตสาหกรรม..."
2
"กินข้าวจานแมว, อาบน้ำในคู, เป็นอยู่อย่างทาสคือการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคแปด ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ผู้ที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิ จะต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อรู้ชัดแล้วว่าการตามใจตัวเอง ตามกิเลสตัณหา เป็นเหตุให้เกิดทุกข์..."
"การที่เราใช้ชีวิตกินอยู่อย่างต่ำ เป็นการใช้ชีวิตชนิดที่ทวนกระแสโลกที่เขาเรียกว่าเนกขัมมะ..."
หากให้แปลซ้อนแปลคำอธิบายของท่านพุทธทาสฯ ก็คือการใช้ชีวิตตามความจำเป็นขั้นต่ำ ถ้าพูดด้วยภาษาเท่หน่อยก็คือ Minimalism ไม่เดินไปตามทางบริโภคนิยม
1
มิใช่เพื่อประหยัดเงิน แต่เพื่อประหยัดจิตวิญญาณ
9
เมื่อเดินชีวิตแบบ 'น้อยที่สุดที่อยู่ได้' ก็เป็นการฝึกการลด-ละ-เลิกทางพุทธ
ที่ว่าใช้ชีวิตแบบเนกขัมมะ ก็คือชีวิตละวางอย่างนักบวช
นี่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นนักบวชด้วยเครื่องแบบและพิธีกรรม แต่บวชใจ
สำหรับตนเองก็ทำให้เราปลดปล่อยตนเองเป็นอิสระจากบ่วงต่างๆ ไม่ยึดมั่นถือมั่น
สำหรับสังคมรวม ก็จะได้สังคมที่พอเพียงและสงบสุข
ท่านพุทธทาสฯจึงเขียนว่านี่คือ "ทางรอดของเรา"
[ติดตามข้อเขียนของ วินทร์ เลียววาริณ ได้ทุกวันที่เพจ https://bit.ly/3amiAvG และ blockdit.com]
74 ถูกใจ
22 แชร์
11.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 74
    โฆษณา