มีบัญชีอยู่แล้ว?
วันก่อนโพสต์เรื่อง กินข้าว จานแมว, อาบน้ำ ในคู, เป็นอยู่ อย่างทาส ฯลฯ หลายคนงงว่าท่านพุทธทาสภิกขุหมายความว่าอย่างไร
กินข้าวจานแมวหมายถึงกินเท่าแมวหรือ? เป็นอยู่อย่างทาสคือเป็นทาสงั้นหรือ?
นี่ย่อมไม่ได้หมายความตรงคำเป๊ะ
ศิษย์ท่านพุทธทาสฯอธิบายไว้ในนิตยสาร ธรรมมาตา ว่า
"กินข้าวจานแมว, อาบน้ำในคู, เป็นอยู่อย่างทาส ทำไมการใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างต่ำจึงเป็นทางรอดมาถึงสมัยที่โลกเจริญมาถึงยุคนี้ พวกเราก็คงจะมองเห็นได้ชัดว่า โลกที่เดินทางผิด สั่งสอนอบรมศึกษากัน เน้นแต่เรื่องของการกินดีอยู่ดี ยิ่งนับวันโลกยิ่งเจริญ คนยิ่งมีความฟุ่มเฟือย หาความสุขจากการผลิตวัตถุขึ้นมาในระบบอุตสาหกรรม..."
2
"กินข้าวจานแมว, อาบน้ำในคู, เป็นอยู่อย่างทาสคือการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคแปด ตามคำสอนของพระพุทธองค์ ผู้ที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิ จะต้องรู้ว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อรู้ชัดแล้วว่าการตามใจตัวเอง ตามกิเลสตัณหา เป็นเหตุให้เกิดทุกข์..."
"การที่เราใช้ชีวิตกินอยู่อย่างต่ำ เป็นการใช้ชีวิตชนิดที่ทวนกระแสโลกที่เขาเรียกว่าเนกขัมมะ..."
หากให้แปลซ้อนแปลคำอธิบายของท่านพุทธทาสฯ ก็คือการใช้ชีวิตตามความจำเป็นขั้นต่ำ ถ้าพูดด้วยภาษาเท่หน่อยก็คือ Minimalism ไม่เดินไปตามทางบริโภคนิยม
1
มิใช่เพื่อประหยัดเงิน แต่เพื่อประหยัดจิตวิญญาณ
9
เมื่อเดินชีวิตแบบ 'น้อยที่สุดที่อยู่ได้' ก็เป็นการฝึกการลด-ละ-เลิกทางพุทธ
ที่ว่าใช้ชีวิตแบบเนกขัมมะ ก็คือชีวิตละวางอย่างนักบวช
นี่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นนักบวชด้วยเครื่องแบบและพิธีกรรม แต่บวชใจ
สำหรับตนเองก็ทำให้เราปลดปล่อยตนเองเป็นอิสระจากบ่วงต่างๆ ไม่ยึดมั่นถือมั่น
สำหรับสังคมรวม ก็จะได้สังคมที่พอเพียงและสงบสุข
ท่านพุทธทาสฯจึงเขียนว่านี่คือ "ทางรอดของเรา"
[ติดตามข้อเขียนของ วินทร์ เลียววาริณ ได้ทุกวันที่เพจ https://bit.ly/3amiAvG และ blockdit.com]
THE SPACEMAN
ได้แง่คิดดีมากครับ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  6 ข้อคิดประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตและการทำงาน จาก 6 คนดัง หากมอง “ความสำเร็จ” จากภายนอก เราคงเห็นแต่ชื่อเสียงและเงินทอง แต่ถ้าหากมองให้ลึกไปยัง “เบื้องหลังความสำเร็จ” เราจะเห็นอะไรบ้าง?
  เพราะเมืองจีน มีคนจีนอยู่ไง...!!! ได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปสังเกตการณ์ด้านการค้าการขาย การลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้ได้พบเห็นและได้รับข้อมูลมาอย่างมากมายจน ส่วนหนึ่งจะเห็นว่า คนจีนกับคนไทยมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และอาจจะรวมถึงความงมงาย ใกล้เคียงกันมาก อาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันอย่างชัดเจนก็เช่น การชอบเลข 9 เป็นเลขมงคล เป็นต้น
  ผู้หญิงด้วยกันคงเข้าใจดี เคล็ดลับผมสวยของนุ่น คือ สระผมครึ่งเดียว ครึ่งเดียวที่ว่า แค่ศีรษะด้านหน้า
  "รัสเซีย" เตือน "ราคาก๊าซยุโรป" เพิ่มขึ้น 60% ล่าสุด!! ทางบ. Gazprom ของรัสเซียได้กล่าวว่าราคาก๊าซไปยังยุโรปอาจเพิ่มขึ้น 60% ในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการผลิตและการส่งออกลดลง
  ดูทั้งหมด