มีบัญชีอยู่แล้ว?
Central Retail ลงทุนใน Mercular.com ร่วมกันสร้างประสบการณ์ Shopping แก่คนรุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่การเป็น “New Retail”
Mercular.com บริษัท Community Commerce ระดมทุน ซีรีส์ A กว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3C1i2s2