มีบัญชีอยู่แล้ว?
🌐 ร่วมรับชมงานแถลงข่าวรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อผลักดัน Thailand Startup Ecosystem ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในทุกๆ อุตสาหกรรม และสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11:00 - 12:00 น.
รับชมแบบออนไลน์พร้อมกัน
📌 Facebook Startup Thailand: