มีบัญชีอยู่แล้ว?
🚀ติดจรวดให้ธุรกิจคุณพุ่งทะยาน กับ SME NEXTFORMATION by True Digital Park สมัคร เรียนออนไลน์ฟรี! หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจปรับตัวสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ ทรู ดิจิทัล ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรชั้นนำ เปิดคลาสสอนวิธีการปรับธุรกิจให้อยู่รอดด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเสริมทัพ เรียนรู้วิธีเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน ทำการตลาดออนไลน์ให้ปัง สร้างแบรนด์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคยุค new normal รวมไปถึงกฎหมายธุรกิจเบื้องต้นที่ควรรู้ และช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน
📌สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
- เรียนฟรี คลาสสดออนไลน์ เลือกเรียนได้ 11 คลาส แบ่งเป็น คลาสหลัก และคลาสเสริม (เริ่มเรียน 6-27 พฤศจิกายน 2564)
- รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบ 4 คลาสหลัก
- โอกาสเสนอไอเดียธุรกิจในโปรแกรม The Perfect Pitch และเข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะ Startup Garage ของทรู ดิจิทัล พาร์ค
- พบเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดธุรกิจ
- โอกาสร่วม Networking พบเครือข่ายผู้ประกอบการและพันธมิตรธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ
👍คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- เป็นเจ้าของกิจการ/ทายาทธุรกิจ/ตัวแทนของบริษัท ที่ระบุมาในการสมัครเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 5 ท่านต่อ 1 บริษัท และต้องไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการนี้มาก่อน
- ผู้สมัครต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดช่วงเวลาที่จัดการอบรมอย่างน้อย 4 วิชาหลัก (ทุกวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายน เวลา 13.00-16.00 น.ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค)
- ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท พร้อมระบุชื่อตำแหน่งของผู้สมัครในบริษัทนั้นๆ
👋ชวนเพื่อนและทีมของคุณ มาติดจรวดให้ธุรกิจคุณพุ่งทะยาน กับ SME NEXTFORMATION by True Digital Park
สมัคร เรียนออนไลน์ฟรี! หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจปรับตัวสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ วันนี้ – 15 ต.ค. 2564 ทาง https://bit.ly/SMENETFORMATION
#TrueDigitalPark #SMENEXTFORMATION #UpskillReskill #SME #SMEThailand #คอร์สเรียนออนไลน์