พระเจ้าสร้างและกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง
คนคำถามเยอะต้องเชื่อ
ในการมีอยู่ของพระเจ้า
คำถามได้ลดเหลือข้อเดียว
ใครสร้างพระเจ้า
3 ถูกใจ
160 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา