คนที่เคียงข้างเราที่สุด คือ ตัวเราครับ สมพุทธสุภาษิตว่า อัตตาหิอัตตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนที่สุด นอกจากนี้คือ องค์ประกอบให้เราพออยู่ได้ครับ หากเราไม่พึ่งตน ก็ไร้คนเคียงข้างครับ
72รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...