มีอยู่คนเดียว รับรู้เรื่องราวของเราทุกเรื่อง
นั่นก็คือตัวเราเองนั่นเเหล่ะ
67รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...