มีบัญชีอยู่แล้ว?
มูลค่าทางบัญชี (Book value) คืออะไร??
เป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทในส่วนของงบดุล หรือส่วนผู้ถือหุ้นของกิจการ สามารถคำนวณได้จากนำสินทรัพย์รวม มาลบด้วย หนี้สินรวม ก็จะได้ออกมาเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าทางบัญชี
และเมื่อนำมูลค่าทางบัญชีมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ก็จะได้ออกมาเป็น “มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น”
ตัวอย่าง
บริษัทมานะ มีสินทรัพย์รวม 10,000,000 บ. มีหนี้สินรวม 4,000,000 บ. มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000,000 หุ้น
บริษัทมานะ จะมีมูลค่าทางบัญชี หรือ Book value หรือ ส่วนผู้ถือหุ้น หรือ ส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 10,000,000 – 4,000,000 = 6,000,000 บ.
และบริษัทมานะนี้มีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 6,000,000 บ./ 1,000,000 หุ้น = 6 บ. ต่อหุ้น
ข้อสังเกตของ Book value
1. กิจการที่ดี Book value จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากกำไรสะสมที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งถ้ากิจการขาดทุนจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงได้
2. สามารถนำ Book value มาเทียบกับราคาหุ้น เพื่อบอกความแพงถูกแพงได้ คือ P/BV (price per book value) ถ้าซื้อหุ้นนั้นมาด้วยราคาที่ P/BV = 1 เช่น ราคาหุ้น 6 บาท และมีมูลค่าหุ้นทางบัญชี 6 บาทต่อหุ้น หมายความว่า เราจ่ายเงินเพื่อการเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้เท่ากับเจ้าของ
ถ้าเราซื้อหุ้นนั้นที่ P/BV มากกว่า 1 เท่า แสดงว่า เราจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นแพงกว่าส่วนของเจ้าของ
ถ้าซื้อที่ P/BV น้อยกว่า 1 เท่า แสดงว่า เราจ่ายเงินเพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นถูกกว่าส่วนของเจ้าของ
3. Book value นั้นจะเป็นตัวหารในการคิดอัตราส่วนที่สำคัญของ ROE (return on equity) คิดโดย กำไรสุทธิ หารด้วย ส่วนผู้ถือหุ้น ซึ่งถ้าจะรักษาอัตราส่วน ROE ให้ดีได้อย่างสม่ำเสมอ กำไรสุทธิก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามส่วนผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น
4. ROE เป็นอัตราส่วนที่บอกความสามาถในการทำกำไรของบริษัทต่อส่วนผู้ถือหุ้น ถ้าลงทุนด้วยราคาเท่ากับส่วนผู้หุ้น (P/BV = 1) บริษัทนั้นทำกำไรให้ได้เท่าไหร่
#BV
#BookValue
#หุ้น
#ROE
#มูลค่าทางบัญชี
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   มิตรภาพที่สวยงามของเพื่อน เมื่อ ‘ วิน ดีเซล ’ ทำหน้าที่พ่อทูนหัว ส่งลูกสาวของ ‘ พอล วอร์คเกอร์ ‘ เข้าพิธีวิวาห์แทนเพื่อนรัก ที่จากโลกนี้ไปแล้ว ✨ วินาทีที่ทำให้แฟนๆ “ Fast & Furious “ ประทับใจตื้นตันกับมิตรภาพของเพื่อนที่ไม่มีวันตาย
   คุณคิดว่าคนเรานั้น...สามารถมีความมั่งคั่งไปพร้อมกับการมีความสุขได้หรือไม่? หรือเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง? สรุปหนังสือ 7 Strategies for Wealth and Happiness ตอนที่ 1
   รู้จัก ส. ขอนแก่น บริษัทอาหาร ที่ทำธุรกิจย้อนศร จากปลายน้ำไปสู่ต้นน้ำ “ธุรกิจส่วนมากนั้นจะเริ่มต้นจากต้นน้ำ แล้วค่อยเข้าสู่ปลายน้ำ แต่ของผมนั้น เริ่มจากปลายน้ำแล้วค่อยไปต้นน้ำ” นี่คือประโยคที่คุณเจริญ รุจิราโสภณ ผู้ก่อตั้ง ส. ขอนแก่น กล่าวไว้
   แด่...ช่วงเวลาที่สุกงอม เพราะชีวิตไม่ต้องรีบก็ประสบความสำเร็จได้ เป็นกันไหม? อยากรีบประสบความสำเร็จเร็วๆ เมื่อเห็นคนรอบตัวประสบความสำเร็จนำหน้าไปก่อนเรา จนเกิดความรู้สึกแย่ ไร้ค่า เพราะคิดว่าช่วงอายุเท่านี้ ตัวเองควรมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้ว
   ดูทั้งหมด