มีบัญชีอยู่แล้ว?
การแตกพาร์ส่งผลต่อหุ้นที่เราถืออยู่ยังไง??
เราก็มักจะได้ข่าวว่า มีบางบริษัทแตกพาร์ และการแตกพาร์นั้นช่วยยังไง และส่วผลตอ่หุ้นที่เราถืออยู่ยังไงบ้างมากอ่านกัน...
ราคาพาร์ คือ มูลค่าเริ่มต้นของกิจการ โดยไปจดทะเบียนกับรัฐว่า มีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ และจะมีกี่หุ้น
ราคาพาร์ จะคิดมาจาก ทุนจดทะเบียน/ จำนวนหุ้น
จากสมการนี้จะเห็นว่า ถ้าเราคาพาร์น้อยๆ จำนวนหุ้นก็จะมาก
การแตกพาร์เป็นการทำให้ราคาพาร์เดิมต่ำลง ซึ่งเมื่อราคาพาร์ต่ำลง จำนวนหุ้นก็จะเพิ่มจากเดิม
เมื่อบริษัทแตกพาร์ จำนวนหุ้นของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้น และทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยที่มูลค่ารวมของบริษัทเท่าเดิม
เมื่อราคาต่อหุ้นลดลง ก็ทำให้จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการซื้อขายหุ้นแต่ละครั้งลดลง เพราะปกติเราซื้อขายเป็น board lot คือ ขั้นต่ำ 100 หุ้น
ดังนั้นการที่บริษัทแตกพาร์นั้น จุดประสงค์เพิ่มเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นให้ง่ายขึ้นเท่านั้น เพราะทำให้ใช้จำนวนเงินที่ต้องซื้อหุ้นนั้นลดลง
ถ้าเรามีหุ้นอยู่เดิม ราคาต่อหุ้นของเราจะลดลง แต่จะได้จำนวนหุ้นมาเพิ่ม ทำให้มูลค่าหุ้นนั้นในพอร์ตเท่าเดิม เพราะมูลค่ากิจการหรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ได้เปลี่ยน
มาดูตัวอย่างหุ้นจริงกัน เพื่อความเข้าใจ
เป็นตัวอย่างหุ้น STGT ซึ่งมีการแตกพาร์ มีผลเมื่อ 5 ม.ค. 64
มีทุนจดทะเบียน 1,434,780,000 บ.
มีจำนวนหุ้น 1,434,780,000 หุ้น
ดังนั้นราคาพาร์ ก็เท่ากับ 1 บ.
ต่อมา STGT แตกพาร์ จากราคาพาร์เดิม คือ 1 บ. เป็น 0.5 บ.
ทุนจดทะเบียนเท่าเดิม ดังนั้นจะทำให้ราคาเดิมจาก 1 บ. เป็น 0.5 บ. ได้ ก็คือจำนวนหุ้นต้องเพิ่มจากเดิมอีกเท่าหนึ่ง
มีทุนจดทะเบียน 1,434,780,000 บ.
มีจำนวนหุ้น 2,869,560,000 หุ้น (เดิมมีจำนวนหุ้น 1,434,780,000 หุ้น)
ดังนั้นราคาพาร์ ก็เท่ากับ 0.5 บ.
ซึ่งราคาปิดของหุ้น STGT ก่อนวันที่การแตกพาร์จะมีผล อยู่ที่ประมาณ 76 บ./หุ้น ก็จะลดลงมาเป็น 38 บ.ต่อหุ้น ในวันที่การแตกพาร์มีผลคือ วันที่ 5 ม.ค. 64 และจำมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งในวันนั้น
ถ้าเรามีหุ้น STGT เดิม 100 หุ้น ก่อนแตกพาร์ มูลค่าหุ้นนี้ในพอร์ตเรา จะเท่ากับ 100 หุ้น x 76 บ.ต่อหุ้น คือ 7,600 บ.
หลังแตกพาร์ราคาหุ้นก็จะเป็น 38 บ. แต่เราจะมีหุ้น STGT เป็น 200 หุ้น เข้ามาในพอร์ตหุ้นเราแบบอัตโนมัติ มูลค่าหุ้นโดยรวมของเราเท่าเดิม คือ 7,600 บ. และสัดส่วนความเป็นเจ้าของเราก็เท่าเดิมด้วย
จะเห็นว่าราคาหุ้นที่ 38 บ. ก็จะซื้อขายคล่องกว่า 76 บ. เพราะการซื้อขายหุ้นต้องซื้อขายทีละอย่างน้อย 100 หุ้น
การแตกพาร์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นเท่านั้น ส่วนมูลค่าหุ้นนั้นในพอร์ตเราเท่าเดิม และสัดส่วนความเป็นเจ้าของของเราก็เท่าเดิมด้วย
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#พาร์
#แตกพาร์
#ราคาพาร์
#par
#ParValue
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   มิตรภาพที่สวยงามของเพื่อน เมื่อ ‘ วิน ดีเซล ’ ทำหน้าที่พ่อทูนหัว ส่งลูกสาวของ ‘ พอล วอร์คเกอร์ ‘ เข้าพิธีวิวาห์แทนเพื่อนรัก ที่จากโลกนี้ไปแล้ว ✨ วินาทีที่ทำให้แฟนๆ “ Fast & Furious “ ประทับใจตื้นตันกับมิตรภาพของเพื่อนที่ไม่มีวันตาย
   คุณคิดว่าคนเรานั้น...สามารถมีความมั่งคั่งไปพร้อมกับการมีความสุขได้หรือไม่? หรือเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง? สรุปหนังสือ 7 Strategies for Wealth and Happiness ตอนที่ 1
   รู้จัก ส. ขอนแก่น บริษัทอาหาร ที่ทำธุรกิจย้อนศร จากปลายน้ำไปสู่ต้นน้ำ “ธุรกิจส่วนมากนั้นจะเริ่มต้นจากต้นน้ำ แล้วค่อยเข้าสู่ปลายน้ำ แต่ของผมนั้น เริ่มจากปลายน้ำแล้วค่อยไปต้นน้ำ” นี่คือประโยคที่คุณเจริญ รุจิราโสภณ ผู้ก่อตั้ง ส. ขอนแก่น กล่าวไว้
   แด่...ช่วงเวลาที่สุกงอม เพราะชีวิตไม่ต้องรีบก็ประสบความสำเร็จได้ เป็นกันไหม? อยากรีบประสบความสำเร็จเร็วๆ เมื่อเห็นคนรอบตัวประสบความสำเร็จนำหน้าไปก่อนเรา จนเกิดความรู้สึกแย่ ไร้ค่า เพราะคิดว่าช่วงอายุเท่านี้ ตัวเองควรมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แล้ว
   ดูทั้งหมด