มีบัญชีอยู่แล้ว?
ทีม KEETA (คีตะ) ของประเทศไทย ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน Deep Space Food Challenge ประกวดอาหารอวกาศของ NASA กับ CSA (องค์การอวกาศแคนาดา)
เรียบเรียงโดย วิวัฒน์ จ่างตระกูล
โดยทีม KEETA (คีตะ) จากประเทศไทย สามารถผ่านการแข่งขันรอบแรกด้วยการนำเสนอโครงการ Bio Culture ผลิตอาหารด้วยเครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ โดยใช้วัตถุดิบจากระบบะนิเวศขนาดเล็กที่พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยแหล่งโภชนาการเป็นแมลงที่มีสัดส่วนโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุสูง สามารถปรุงรสชาติได้หลากหลาย
สำหรับเป้าหมายการแข่งขัน คือการค้นหาเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์ ดังนี้
- ใช้เป็นอาหารสำหรับภารกิจอวกาศนาน 3 ปี โดยไม่มีการส่งเพิ่มเติมจากโลก
- มีอาหารเพียงพอสำหรับมนุษย์อวกาศ 4 คน
- เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารบนโลก โดยเฉพาะการผลิตอาหารในใจกลางเมือง และพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
- ผลิตปริมาณอาหารได้มากที่สุด ด้วยวัตถุดิบและการเกิดของเสียน้อยที่สุด
- สร้างสรรค์เมนูอาหารที่หลากหลาย รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดภัย โดยมนุษย์อวกาศใช้เวลาเตรียมอาหารน้อยที่สุด
สมาชิกทีม KEETA ได้แก่
1. นายณภัศฐนันท์ พรพิมลโชค
นักศึกษาฝึกงาน บริษัท Space Zab จำกัด
และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นายประพันธ์พงศ์ ดำส่งแสง
นักศึกษาปริญญาเอก KTH Royal Institute of Technology ประเทศสวีเดน
3. นายสิทธิพล คูเสริมมิตร
นักศึกษาฝึกงาน บริษัท Space Zab จำกัด
และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอากาศยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายวัชรินทร์ อันเวศ
นักศึกษาปริญญาโท ด้านชีวเคมีการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.วเรศ จันทร์เจริญ
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จากผลการคัดเลือกรอบแรกนี้ ทีมจากประเทศไทยได้เป็น 1 ใน 10 ทีมนานาชาติ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันในเฟส 2 ต่อไป ซึ่งการประกวดแบ่งอกเป็น 2 ประเภท คือทีมนานาชาติ และประเภททีมในประเทศ (สหรัฐฯ และแคนาดา)
วิสัยทัศน์ในการจัดแข่งขันนี้ เพื่อหาวิธีออกแบบระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสำหรับภารกิจอนาคตในอวกาศที่มนุษย์จะไปดวงจันทร์ระยะยาว ในขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออวกาศ ก็สามารถปรับปรุงการผลิตอาหารเลี้ยงคนบนโลกที่กำลังเผชิญความท้าทาย ทั้งประชากรโลกจะเพิ่มเป็นหมื่นล้านคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
ข้อมูลอ้างอิง: https://www.deepspacefoodchallenge.org/winners
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   บทเรียนของเม่า กับการเข้าซื้อไล่ราคา การศึกษาการลงทุนยังคงสำคัญที่ควรเรียนรู้ กับการติดกระดุมพลาดตั้งแต่เริ่มต้นของเม่าไทย ต้องยอมรับว่าโลกของการลงทุนทุกวันนี้ในสินทรัพย์ต่างๆ เปิดกว้างมากขึ้นให้ผู้ที่สนใจจะเข้าไปสู่โลกของตลาดทุนตลาดเงิน แน่นอนว่าเมื่อการเข้ามาในเกมการเงินที่ง่ายแบบนี้ ย่อมมีทั้งผู้ที่เข้ามาแล้วรู้ และไม่รู้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
   Digital Asset Investment 101 รีวิว 📖 จริงๆคือเคยศึกษาพวก Blockchain และ Bitcoin มาแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อน แต่พอมาอ่านเล่มนี้แล้วกลับรู้สึกกว่าสิ่งที่รู้มาคือน้อยนิดมากๆ
   เหตุผลแท้จริงที่สหรัฐฯ ต้องย้ายโรงงานกลับประเทศ Blockdit Originals โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ก่อนหน้านี้ เราเคยเข้าใจกันว่า การที่สหรัฐฯ พยายามสนับสนุนให้ธุรกิจย้ายโรงงานในจีนและที่อื่นๆ กลับสหรัฐฯ หรือที่เรียกกันว่า Reshoring เป็นเพราะสหรัฐฯ ต้องการหันมาสร้างงานให้คนของตน และกังวลเรื่องความมั่นคงของซัพพลายเชน
   ชีวิตไม่เคยไปต่างประเทศ ไปประกวดรายการเพื่อที่จะได้ไปต่างประเทศ สุดท้ายชนะเลิศ นำพาไปสู่ต่างประเทศครั้งแรก ได้เล่นหนัง "กวน มึน โฮ"
   ดูทั้งหมด