ที่จริงแล้ว จะว่าไป รถคันนี้ก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น รถประจำตำแหน่ง ได้หรอก แต่มันคือรถที่มีไว้ให้กับตำรวจสายสืบไว้ใช้ในราชการเท่านั้น และพีทก็ไม่ใช่พนักงานขับรถ แต่เป็นคู่หูหรือบัดดี้ของเขา แต่ก็ไม่ใช่บัดดี้เหมือนๆกับตำรวจยุคเก่า พีทเป็น แอนดรอยด์ หุ่นยนตร์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายมนุษย์มาก
เทคโนโลยีในการสร้างแอนดรอยด์สมัยนี้ สามารถที่จะสร้างให้มีผิวพรรณรูปร่าง รวมทั้งการมีปฏิกริยาตอบสนองหลายอย่างเหมือนอย่างที่มนุษย์ทำได้เลย เพราะเทคโนยีการผลิตเนื้อเยื่อเทียม และการสร้าง Synthetic Protien Nueral Computing (การสร้างคอมพิวเตอร์หรือสมองกลจากใยประสาทที่สร้างจากโปรตีนสังเคราะห์) จากโปรตีนสังเคราะห์ สร้างขึ้นเป็นสมอง หรือ คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้เร็วพอๆกับ Fugaku ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในยุคโควิด ๑๙ ระบาด
ก็ความสามารถในการคำนวณที่ ๔๑๕ เพนตะฟล็อปส์ (415 pentaflops – คำนวณด้วยเลขทศนิยมได้ ๔๑๕ พันล้านล้านครั้ง ใน ๑ วินาที) นั้นถูกผนวกเข้าอยู่รวมใน มันสมอง ของแอนดรอยด์รุ่นนี้ NAD mark III
พีทเป็นแอนดรอยด์ตำรวจ เป็นผลิตภัณท์ของบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก บริษัท NEXT-C (NEXT-C – New Enhance Cross Technology Computer) เป็นเจ้าของนวัตกรรมและสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากมายเหลือคณา ถือครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มากมาย จนกระทั่งไม่น่าจะมีใครจดจำได้หมด แม้แต่ผู้ก่อตั้งบริษัท (Founder) เองก็ไม่แน่ว่าจะจดจำได้หมด
NEXT-C ได้มอบ NAD mark III ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๐ ชุด ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบตำรวจ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิบโครงการที่ NEXT-C ได้ร่วมมือกับตำรวจในประเทศต่างๆ
NAD นั้นย่อมาจาก NEXT-C Advance Droid
การมอบ NAD mark III ให้กับองค์กรตำรวจของรัฐบาลนั้น ด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นพิสูจน์ว่า NAD mark III สามารถใช้เป็นแอนดรอยด์ตำรวจที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนตำรวจได้ และในอีกด้านหนึ่งก็เพื่อการเก็บข้อมูลจากสนามจริง เพื่อปรับปรุงระบบ AI ทั้งที่อยู่ในตัว NAD mark III และระบบคอมพิวเตอร์สั่งการที่ศูนย์กลาง (Central Command Computer - CCC) ที่จะทำหน้าที่ควบคุม สั่งการ มอบหมายงาน ติดตามผล และประสานงาน แอนดรอยด์ตำรวจทุกตัว
NAD mark III กับ CCC มีระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน NAD mark III ใช้โปรตีนสังเคราะห์สร้างเป็นระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ AI เพราะมันสามารถสร้างให้มีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ได้ แต่ CCC กลับใช้เทคโนโลยีของ Quantum Computing ในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ AI มันดีกว่าเพราะมันสร้างให้มีความสามารถสูงกว่าได้เป็นล้านๆเท่า แต่มันก็ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สามารถรับน้ำหนักมหาศาลได้ มันจึงต้องการอาคารขนาดใหญ่และแข็งแรงมากๆ ทำให้มันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้แบบง่ายๆ
และด้วยชัยพัฒน์เองก็ไม่สะดวกปากที่จะเรียก NAD mark III serial number 04178 เพราะมันยาวและไม่สะดวก ถ้าจะต้องเรียกขานหรือคุยกันทั้งวัน เขาจึงตั้งชื่อให้เรียกอย่างสั้นว่าๆ พีท
ก็มันเป็นสิทธิ์อันหนึ่ง ที่เขามีสิทธิ์ทำได้ มันเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ผู้พลิตและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไว้ สิทธิ์ในการตั้งชื่อเล่น หรือจริงๆก็คือ สิทธิ์ในการตั้งรหัสเรียกขาน (Call Sign) ให้กับ NAD mark III ที่ต้องทำงานร่วมกับเขา อย่างน้อย มันก็ช่วยให้เกิดความรู้สึกมักคุ้น สนิทกันได้ง่ายกว่า

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
3 แชร์
82 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...