Zone ที่ปรากฏขึ้นตอนที่ผมกำลังตีเทนนิสครับ พอมันปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ลูกเทนนิสจะลอยมาในมุมที่ผมสามารถตีกลับไปได้ง่ายๆ ทุกลูกเลยครับ I Guess
1ถูกใจ
119รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...