มีบัญชีอยู่แล้ว?
"สมาธิทุกขั้นตอน เป็นบาทฐานของวิปัสสนา"
" ...​ สมาธิทุกขั้นตอน เป็นบาทฐานของวิปัสสนา
สามารถทำอาสวักขยญานให้เกิดขึ้นได้
พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า
เรากล่าว ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
เพราะอาศัย ปฐมฌานบ้าง
ทุติยฌานบ้าง ตติยฌานบ้าง จตุตถฌานบ้าง
อากาสานัญจายตนะบ้าง
วิญญานัญจายตนะบ้าง
อากิญจัญญายตนะบ้าง
เนวสัญญานาสัญญายตนะบ้าง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ข้อที่เรากล่าวว่า
ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย
เพราะอาศัยปฐมฌานบ้าง
ข้อนั้นเราอาศัยอะไรจึงกล่าว
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
สงัดจากกามและอกุศลธรรม
เข้าถึงปฐมฌาน
ในปฐมฌานก็มีวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา
เธอดำรงอยู่ในปฐมฌาน
ในปฐมฌานนั้นก็มีรูปนาม ขันธ์ ๕
ในสภาวะระดับนั้น ๆ
มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน
เธอพิจารณาสภาวธรรมเหล่านั้น
เป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็สลายไป
เป็นทุกข์ เป็นดุจหัวฝี เป็นดุจโรค
เป็นดุจลูกศร เป็นของอาพาธ เป็นของคับแค้น
1
เป็นของผู้อื่นไม่ใช่ของเรา
เป็นสิ่งที่ต้องสลายตัวไป
กลายเป็นความว่างเปล่า
เมื่อเธอพิจารณาสังขารเหล่านั้น
จิตก็น้อมไป ในอมตธาตุ
นั่นสงบ นั่นระงับ นั่นประณีต
ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง
เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาน
เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริง
เมื่อเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริง
ย่อมเกิดความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด
เกิดความจางคลาย
น้อมไปเพื่อการสลัดคืน
สิ้นอาลัยในตัณหา
จิตก็หลุดพ้น จากการยึดมั่นถือมั่น
1
คืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้ ... "
.
ธรรมบรรยาย โดย
พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
Photo by : Unsplash

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
  IChào
  สาธุ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ด่วน แบงก์ชาติ ประกาศ "ไม่สนับสนุน" การนำ “คริปโท” มาชำระค่าสินค้า
   หมายเลขโทรศัพท์ 1 เบอร์สามารถผูก 2 บัญชีได้หรือไม่? เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีการสอบถามกันเข้ามามากเกี่ยวกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ผูกบัญชี ซึ่งทีมงาน Blockdit ได้นำคำตอบพร้อมคำแนะนำมาให้ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกันดังนี้
   ส่องพื้นฐาน Bitkub Coin หรือ KUB เหรียญคริปโตที่ร้อนแรงที่สุดในห้วงเวลานี้ นำไปใช้งานอะไรได้บ้าง การพุ่งทะยานของเหรียญ KUB หรือ Bitkub Coin ที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 500 บาทในช่วงหัวค่ำของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่า เหรียญ KUB คืออะไร มีคุณสมบัติอย่างไร นำไปใช้งานอะไรได้บ้าง ทำไมราคาจึงพุ่งร้อนแรงขนาดนั้น ทีมข่าว THE STANDARD WEALTH จึงขอพาไปทำความรู้จักเหรียญ KUB ให้มากขึ้น
   เปิดกล่องสุ่ม พิมรี่พาย 1 แสนบาท ได้อะไรกันบ้าง
   ดูทั้งหมด