ใช้ตัวเองครับ ทุกคนล้มได้ครับเคยล้ม ทุกคนผิดได้ครับเคยผิด ทุกคนพลาดได้ครับเคยพลาด ความเสียใจเกิดขึ้น เราเป็นผู้เสียใจ ตีโพยตีพายก่อความสำคัญให้คนอื่น ขอให้คนอื่นช่วยแล้วเมื่อไหร่จะโต ลุกขึ้นใช้ชีวิตต่อ รับผิดชอบชีวิตตัวเอง
3ถูกใจ
164รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...