ตอนเรียนยังไม่มีแรงผลักดัน แค่คิดว่าควรเรียน
พอจบมาสองปี หนังสือเรียกจาก กยศ.มา เลยมีแรงผลักดันเปี่ยมล้น ลดไม่ได้ยิ่งต้องเพิ่มทุกๆนาที คือดอกเบี้ย
3ถูกใจ
67รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...